Nepovoljna bioprognozaNepovoljna bioprognoza

Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično oboljelih osoba.

Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije.

Pažnja se savjetuje u saobraćaju.