Na inicijativu MZ Župa, shodno dogovoru koji je postignut sa Opštinom Nikšić, počela je rekonstrukcija ograde i oštećenja na mostu u Krstovačama.

“Ovaj problem na glavnoj saobraćajnici datira već deceniju i prestavljao je veliki rizik za svakog učesnika u saobraćaju”, kazao je Predsjednik MZ Župa Dragoljuba Radulovića.

U narednom periodu, kako kaže, će se krenuti u saniranje zaštitnih bankina pored Liverovićkog jezera kao i postavljanje zaštitnih mreža na kosinama.

“Protekla dva dana komisija iz Opštine je zajedno sa predstavnicima Savjeta MZ obilazila sve makadamske puteve koji bi trebalo da imaju prioritet u asfalturanju, a prije svega one dionice gdje su usponi i gdje voda nosi nasute slojeve materijala. Komisija će nastaviti rad i narednih dana”, zaključio je Radulović.