Registar nameta podrška unapređenju poslovnog ambijenta

U organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja danas je predstavljen portal Registra nameta, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Na događaju su pored ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića, govorili i Marija Šuković, šefica Sekretarijata, državna sekretarka u Ministarstvu finansija I socijalnog staranja Mila Kasalica, generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović I konsultantkinja za ekonomska pitanja, SCC Ana Stojanović.
“Ovaj projekat je jako važan, posebno sa aspekta Vlade Crne Gore jer omogućava snažnu transparentnost koja se ogleda u tome da tačno znamo koje namete imamo u zemlji“, naglasio je ministar.
On je dodao da ovaj Registar služi kao giljotina propisa zbog mogućnosti eliminisanja određenih propisa koji više nisu validni, a istovremeno pomaže da se smislenije vodi razgovor i unutar Vlade i sa privatnim sektorom u određivanju koji su to propisi koje u narednom periodu mogu na neki način da biti uklonjeni ili unaprijeđeni, a sve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u zemlji.
„Naša dužnost je da smanjimo namete na mjeru potrebnog i neophodnog, a da sa druge strane povećamo kvalitet javnih dobara, ondosno servisa koje pružamo i građanima i privredi. Ta optimalnost je upravo zadatak ove Vlade i siguran sam da ćemo napraviti veliki progres u nekom narednom periodu“, rekao je Milatović.
Uspostavljanje Registra je aktivnost inicirana od strane javnog i privatnog sektora, a dodatno prepoznata kao prioritet u vrijeme početka COVID-19 pandemije. Osnovni cilj kreiranja Registra je centralizacija podataka o nametima koji se naplaćuju u Crnoj Gori, na državnom i lokalnom nivou, a u cilju pojednostavljenja procesa poslovanja i povećanja transparentnosti.
„Registar nameta i javno-privatni dijalog su ono što će biti zvijezde vodilje ukupnog tima Vlade Crne Gore, posebno ministarstava koja su posvećena ekonomiji. Opterećenost privrednika nametima je ogromna i ovo predstavlja cilj koji mora da se mijenja postepeno i u korist ekonomskog razvoja Crne Gore“, dodala je Kasalica.
Koordinatorka SCC Jelena Ćirković istakla je da je registar dobar primjer pronalaska zajedničkog rješenja.
„Registar je dobar primjer koliko je važno da privreda i država sarađuju i da zajedno nalaze rešenja koja će olakšati poslovanje u zemlji, omogućiti privredi da bolje radi i tako još više doprinese ekonomskom razvoju“, ocijenila je Jelena Ćirković, koordinatorka SCC i drugih EBRD projekata.
Šefica sekretarijata Marija Šuković takođe je istakla korisnost realizacije ovog projekta.
„Cilj današnje prezentacije je da predstavimo portal na kojem se nalazi baza podataka, odnosno nameta koji se naplaćuju u Crnoj Gori i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Ovo je dobar primjer aktivnosti koju su i privatni i javni sektor prepoznali kao važnu za unapređenje poslovnog ambijenta i u tom pravcu doprinijeli da se uspješno i realizuje“, kazala je Šuković.
Registar je dostupan na adresi www.javninameti.gov.me i trenutno je u bazi 2.306 nameta, odnosno gotovo 28.000 razvrstanih nameta koji su unijeti iz preko 800 zakona i podzakonskih akata. Dodatna vrijednost Registra je i prva verzija baze licenci koja daje podatke o nametima koje je potrebno platiti u cilju dobijanja određene licence, ali i identifikovanje preko 400 propisa koje treba staviti van snage, od kojih je za 80 to već i urađeno.
Tokom procesa izrade Registra postojala je kontinuirana komunikacija sa partnerima iz privatnog i javnog sektora i odlična saradnja sa predstavnicima opština. Na prezentaciji je najavljeno da će se, u cilju obezbjeđivanja efikasnog funkcionisanja Registra, na sjednici Savjeta za konkurentnost ovog mjeseca, formirati Radna grupa za pripremu Predloga zakona o registru nameta.
Prezentacija je privukla veliki broj prisutnih koji su iskazali interesovanje za podatke i funkcije Registra nameta i razumjeli značaj njegove izrade.
SCC će nastaviti sa ažuriranjem Registra do njegovog preuzimanja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kako bi građani, privreda i javni sektor imali na jednom mjestu uvijek validne podatke o svim nametima.
Na prezentaciji je zaključeno da je realizacija ovog projekta od velikog značaja i predviđeni su svi koraci kako bi se obezbijedilo da Registar bude sistemski prepoznat kao alat za unapređenje poslovnog ambijenta.