BERZA

 

Na Montenegro berzi u prethodnoj sedmici zabilježen rast indeksa i manji promet, nije bilo značajnijih trgovanja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je blago na 816,16 poena, a MONEX neznatno na 11.202,21 bod.
Promet je iznosio 36,39 hiljada EUR i bio je 1,7 puta manji od prošlosedmičnog. Relizovan je kroz 14 transakcija, a najveći udio u prometu imale su akcije Jugopetrola, i to 61,54 odsto.
Akcije Jugopetrola rasle su ove sedmice 1,8 odsto na 10,99 EUR.
Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) rasle su 3,5 odsto na 90,04 centa, a Crnogorskog Telekoma blago na 1,27 EUR.
Sedmicu je obilježila informacija da na javni poziv za prodaju deset odsto sopstvenih akcija Elektroprivrede (EPCG) nije stigla nijedna ponuda.
EPCG je ove akcije stekla 26. septembra 2019. godine kada je novcem kompanije od 52,8 miliona EUR isplaćen dio akcija koje je do tada imala italijanska kompanija A2A. Za ovaj novac EPCG je tada dobila vlasništvo nad 11,8 miliona svojih akcija.
EPCG je u četvrtak pozvala sve zainteresovane da do 12. avgusta dostave ponude na poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji. EPCG planira da proda 11,81 milion sopstvenih akcija po minimalnoj cijeni od 7,33 EUR po dionici, prema fer tržišnoj vrijednosti po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija.
Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje hiljadu megavata (MW) ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500 miliona EUR. Ponude mogu dostaviti investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, imaju pozitivan finansijski rezultat u posljednje tri godine, kapital od najmanje milijardu EUR i ulaganje u energetski sektor od minimum 100 miliona EUR u zadnjih pet godina.
Akcije Port of Adrie pale su neznatno na 9,95 centi, a Luke Bar na 27,9 centi.
Dionice Zetatransa i Svetog Stefana hotela zadržale su se na prošlosedmičnih 95 centi odnosno 3,7 EUR.
Vlada je, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i u saradnji sa resorom poljoprivrede, ove sedmice usvojila odluku o ograničavanju prodajne cijene peleta na maksimalno 269 EUR po toni kod proizvođača i 320 EUR u trgovini na malo.
Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je kako tom dopunom Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, Crna Gora postaje najkonkurentnija zemlja u regionu po pitanju cijene peleta.

Izvor: MINA Business