U Crnoj Gori se u ovoj godini očekuje rast građevinske aktivnosti, imajući u vidu realizaciju najavljenih velikih infrastrukturnih projekata u saobraćaju, energetici i turizmu, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

 

„Izazovi su nedovoljni kapaciteti za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, neadekvatna tehnička opremljenost i nedostatak kvalifikovane radne snage”, saopštili su predstavnici PKCG za časopis Pogled, Inženjerske komore Crne Gore.

Kako prenosi RTCG, u sektoru građevinarstva je problem radna snaga, posebno kada se radi o zanatima. Nekoliko godina unazad nema interesovanja za upis školskih programa za zanatska zanimanja – zidar, tesar i keramičar, koja su deficitarana.

Težak fizički rad, male zarade, radno angažovanje van mjesta prebivališta, rad na određeno vrijeme i nedovoljna zaštita na radu su, kako su ocijenili iz PKCG, osnovni razlozi nepopularnosti ovih zanimanja. Oni smatraju da je jačanje konkurentnosti građevinske operative i formiranje adekvatne strukture radne snage u oblasti građevinarstva treba da budu jasni pravci razvoja tog sektora za naredni period.

Sektor građevinarstva učestvuje sa 3,8 odsto u stvaranju bruto domaćeg proizvoda (BDP) i zapošljava preko deset hiljada radnika, ili 5,6 odsto od ukupnog broja zaposlenih osposobljenih za projektovanje, izvođenje radova i zanatsko-završne radove.
Na pitanje da li ima dovoljno kadra na domaćem tržištu iz PKCG su saopštili da je u prethodnim godinama postignut napredak u dijelu visokoškolskog kadra, ali i da se javlja pritisak velikog broja nezaposlenih iz susjednih država.

“Zbog velikog priliva radne snage iz okruženja evidentan je rad na crno. U cilju suzbijanja te pojave potrebno je pojačati inspekcijske kontrole i smanjiti neformalno zapošljavanje što će doprinijeti povećanju poreskih prihoda i otklanjanju nelojalne konkurencije”, ocijenili su iz PKCG.

Veće učešće domaćih građevinskih kompanija u realizaciji početih i planiranih projekata, uz prenos iskustva i znanja stranih kompanija, kako su kazali iz PKCG, može pozitivno uticati na usvajanje EU standarda i poboljšanje nivoa gradnje i stručnog nadzora, u cilju veće bezbjednosti ljudi i stabilnosti i kvaliteta objekata.

„Neophodno je jačati konkurentnost proizvoda i usluga u ovom sektoru što je moguće kroz investiranje u nove tehnologije i opremu, dobijanje međunarodnih sertifikata i usvajanje znanja i novih programa”, navode iz PKCG.

Kada je u pitanju Zakon o javnim nabavkama, u PKCG smatraju da je u narednom periodu potrebno ograničiti rokove za donošenje odluke u žalbenom postupku, s obzirom da se često prekorači zakonski rok za odlučivanje i pravosnažnost postupka izbora ponuđača.

„U izmjenama Zakona o akcizama treba pokrenuti inicijativu za vraćanje dijela plaćene akcize kompanijama koja su koncesionari, a koja redovno izmiruju obaveze prema državi po osnovu korišćenja koncesija, poreza i ostalih zakonskih obaveza”, saopštili su iz PKCG.

To bi se odnosilo na mehanizaciju koja se koristi u dijelu eksploatacije koncesija.

“Time bi se omogućila veća konkurentnost proizvoda koncesionara na tržištu. Ta aktivnost povraćaja dijela akcize na gorivo već se primjenjuje za koncesionare u šumi”, zaključili su iz PKCG.