fudbalski sudija

Sudijska komisija Udruženje klubova FSCG – Centar pozvala je zainteresovane kandidate na sticanje zvanja sudije i rad u istoj struci. FSCG zbog manjka sudija u srednjoj regiji, raspisao je konkurs za nove članove, jedini uslov je da kandidat koji se prijavi ne smije biti mlađi od 16 a stariji od 22 godine.

Za prijavu je potrebno unijeti ime, prezime, datum rođenja, mail adresu, mjesto prebivališta, kontakt telefon.
Prijave slati na mail adresu
udruzenje-centar@fscg.me
Izvor: Vijesti