Ministarstvo prosvjete, odnosno Savjet za visoko obrazovanje, radi na metodologiji rangiranja fakulteta pomoću koje će u Crnoj Gori prvi put utvrditi listu najkvalitetnijih ustanova visokog obrazovanja, a tu će se naći i fakulteti iz regiona.
Pomoćnica ministra prosvjete Mubera Kurpejović pojasnila je za Pobjedu da su ranijim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju predvidjeli izradu metodologije, a samim tim i rang liste fakulteta. Time će napraviti razliku između diploma, odnosno ustanova i njihovog statusa na tržištu rada u smislu zapošljavanja.
“Rang lista trebalo bi da ponudi uporedivost svih obuhvaćenih ustanova visokog obrazovanja i preporuku poslodavcima koje su ustanove kvalitetnije, a koje su manjeg kvaliteta, u skladu sa utvrđenim kriterijumima”, rekla je Kurpejović.