Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica, danas su razmatrana kadrovska i studentska pitanja, kao i redovno finansijsko poslovanje Univerziteta.

Za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore reizabran je prof. dr Miodrag Radunović, za trogodišnji mandatni period 2021-2024. On je izabran na osnovu predloga Vijeća Medicinskog fakulteta, koji je uvažio i rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, imajući u vidu biobibliografske reference kandidata.
Zbog isteka mandata aktuelnih dekana na Pravnom, prof. dr Anete Spaić, i Ekonomskom fakultetu, prof. dr Nikole Milovića, pokrenuti su postupci za izbor, a posebnom odlukom Upravnog odbora utvrđene su izborne radnje.