Radnici nikšićkih Rudnika boksita na današnjem zboru zatražili su hitan razgovor sa predstavnicima Ministarstva ekonomije kome bi prisustvovao i Veselin Pejović, najvjerovatnije novi vlasnik Boksita.

Iz sindikata radnika navode da je stav radnika da niko neće ići na biro rada, već da svi koji su ostali budu primljeni i da se poštuju njihova radna mjesta po Zakonu o rudarstvu i Kolektivnom ugovoru koji je do sada važio za radnike Boksita.

“Mi se nadamo da će se novi vlasnik odazvati sastanku, kako bi sa njim precizirali broj radnika koji će ostati u Boksitima i način na koji će biti riješen status zaposlenih. Ukoliko to ne prihvati mi ćemo imati neke druge planove”, izjavio je Ilija Đilas, predsjednik sindikata radnika.

On je dodao da je 108 radnika steklo uslov za penziju, ali se oni i dalje vode kao radnici Boksita jer im još uvijek nije povezan radni staž, dok se 12 zaposlenih prijavilo za socijalni program koji podrazumijeva otpremnine u iznosu od šest do 13,3 hiljada eura.

Vlada je nedavno donijela odluku o dodjeli koncesija za eksploataciju rude crvenih boksita na ležištima u nikšićkoj Župi poljskoj kompaniji Onico SA.