NVO „Župa u srcu“ iz Nikšića uputila je otvoreno pismo Ministarstvu ekonomije povodom javne rasprave o predlogu davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju crvenog boksita na teritoriji Župe nikšićke za ovu godinu ističući da predlog plana sadrži podatke koji ne odgovaraju stanju na terenu.

“Predlog osim što je zasnovan na pretpostavkama o rezervama pojedinih ležišta dovodi u zabludu potencijalne koncesionare da je infrastruktura u Župi u odličnom stanju. Ovo se posebno odnosi na konstatacije da je put od Nikšića, preko Liverovića i Seoca kvalitetan”, navodi se u saopštenju koje je potpisao Jovo Radulović, izvršni direktor pomenute NVO.

On ističe da je zbog dugogodšnje eksploatacije i nebrige države i Opštine glavni put koji vodi ka Župi, kao i put koji sa Kamenog krsta ide put Seoca, u veoma lošem stanju i da kao takav predstavlja svakodnevnu prijetnju po život svima koji ga koriste.

“Pozivamo vas da, osim što ćete ispraviti netačnosti u planu po pitanju infrastrukture Župe, u najhitnijem roku pokrenete i proceduru uvrštavanja putnih pravaca Nikšić-Morakovo i Kameni krst-Seoca u planove potpune rekonstrukcije koji će biti odrađeni preko Direkcije javnih radova, pošto Opština Nikšić nije u stanju da to završi”, pozvao je Radulović uz napomenu da je rekonstrukcija puteva osnova bitisanja u jednoj zajednici, pa stoga neće biti teško postići mobilnost svih Župljana da se izbore za svoja prava vezana za rekonstrukciju.

“Smatramo da je prošlo vrijeme kada se ruda mogla odvoziti mimo građana Župe, ne vraćajući ono što sleduje našem kraju po pitanju koncesija, održavanja i unapređenja infrastrukture”, upozorio je Radulović i pozvao Ministarstvo ekonomije da organizuju sa predstvnicima pomenute NVO sastanak kako bi zajedno dogovorili buduće aktivnosti koje neće ometati planove eksploatacije koja može koristiti svima, a najviše župskom kraju samo ako se odvija po zakonu.