poreska uprava

Poreska uprava (PU) podsjetila je poreske obveznike da se PDV prijave od 4. novembra podnose isključivo elektronskim putem, shodno izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koje su stupile na snagu u avgustu.

“Naime, član 35 Zakona propisuje da poreski obveznik prijavu za obračun PDV-a podnosi elektronskim putem nadležnom poreskom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, dok član 69a istog Zakona predviđa da će se ta odredba primjenjivati nakon tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 4. novembra”, navodi se u saopštenju.
Iz PU su rekli da su elektronski servisi za podnošenje poreskih prijava uvedeni u cilju pojednostavljivanja procedura i smanjenja administrativnog opterećenja za poreske obveznike pri ispunjavanju poreskih obaveza, ali i modernizacije poslovnih procesa u samoj PU.
“Oni omogućavaju poreskim obveznicima da bez posjeta područnim jedinicama i čekanja u redovima iz svoje kancelarije i doma prijave poresku obavezu shodno zakonu”, dodaje se u saopštenju.
Obavještenje o stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u od 5. avgusta, sa detaljno predstavljenim novinama koje je Zakon donio, može se pronaći na linku https://poreskauprava.gov.me/…/SAOPsTENJE-STUPIO-NA….
Izvor: MINA