Prosvjetna inspekcija je u 2016. godini podnijela je devet prijava protiv direktora osnovnih i srednjih škola, od kojih dva predloga za razrješenje dužnosti i sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, zbog nezakonitog zapošljavanja nastavnika.

Iz ministarstva nijesu saopštili imena direktora protiv kojih su podnesene prekršajne prijave, prenosi RTCG.

Vlada je prošle sedmice usvojila izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, u kome se navodi da su utvrdili da su nepropisno zaposleni 101 nastavnik kao i jedan direktor i pomoćnik direktora.

Prosvjetna inspekcija je u navedenom periodu obavila 481 nadzor i utvrdila 233 nepravilnosti u obrazovnom sistemu.

„Nepravilnosti su se odnosile na nestručnu zastupljenost nastave, zapošljavanje nastavnika do 30 dana, bez raspisivanja konkursa, bez položenog stručnog ispita i licence za rad, sporazumom o dopuni norme časova i sporazumom o preuzimanju nastavnika, zapošljavanje nastavnika na Univerzitetu Crne Gore raspisivanjem internih i eksternih oglasa, neposjedovanje valjanog dokaza o stručnoj spremi nastavnika u personalnom dosijeu, podjelu predmeta na nastavnike i razredna starješinstva, upis, prepis i ispis stucenata, smještaj učenika i stucenata u domovima učenika i stucenata, ocjenjivanje učenika i stucenata i izcavanje javnih isprava, prava djece, učenika i studenata, upotrebu udžbenika stranog jezika koje nije odobrio Nacionalni savjet“, ističu u izvještaju.

Iz Inspekcije navode da su kršena prava nastavnog i drugog osoblja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

„Utvrđeno je neispunjavanje osnovnoškolske obaveze, postupaka polaganja popravnog ispita po prigovoru, polaganje razrednog ispita učenika, naplate školarine i drugih naknada učenicima i studentima, pripremanje učenika uz novčanu nadoknadu, vjerodostojnost javnih isprava koje izdaju ustanove obrazovanja i vaspitanja, obavljanje pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja nastavnika, polaganje stručnog ispita nastavnika, rad organa upravljanja i rukovođenja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, rad neregistrovanih pravnih i fizičkih lica koja se bave radom sa djecom i učenicima i vođenje propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama“, piše u izvještaju.

Ističu da Uprava za inspekcijske poslove ima mogućnost prijave korupcije putem telefonske linije „Call centra” i elektronskim putem. Iz Inspekcije navode da u 2016. godini niko nije na ovaj način prijavio korupciju u obrazovnom sistemu.

Prosvjetna inspekcija je lani zabranila rad sedmorici nastavnika koji ne ispunjavaju uslove u pogledu steplena i profila stručne spreme.
„Izvršili smo pet naredbi da se otklone nepravilnosti u rasporedu nastavnika na predmete i razredna starješinstva. Takođe smo izdali četiri naredbe o poništavanju nepropisno položenog stručnog ispita i uvjerenja o položenom stručom ispitu. Naložili jedan izbor u akademsko zvanje i zatražili da se po jednom studentu iz ispisnica otklone nepravilnosti kao i nepravilnosti u obavljanju prijemnog ispita studenta“, kažu iz inspekcije.