Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je, prema podacima Monstata, iznosila 478 EUR i bila je 1,7 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je vrijedila 807,7 EUR.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je u odnosu na septembar porasla 0,2 odsto i činila je 59,2 odsto minimalne potrošačke korpe.

Prosječna zarada u oktobru je u odnosu na isti mjesec prošle godine ostala na istom nivou, dok je u odnosu na prosječnu zaradu u prošloj godini porasla 0,2 odsto.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru u odnosu na septembar zabilježile pad od 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu porasle 0,3 odsto“, navodi se u saopštenju Monstata.

Prosječna bruto zarada u oktobru je iznosila 721 EUR.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u oktobru su u odnosu na septembar porasle u sektorim saobraćaj i skladištenje 8,8 odsto, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 5,8 odsto, umjetnost, zabava i rekreacija 5,7 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 2,7 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,1 odsto, obrazovanje 0,7 odsto, vađenje ruda i kamena 0,5 odsto i finansijske i djelatnosti osiguranja 0,3 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima poslovanje sa nekretninama 14,2 odsto, ostale uslužne djelatnosti 7,6 odsto, usluge smještaja i ishrane 6,6 odsto, prerađivačka industrija 4,5 odsto, građevinarstvo 3,6 odsto, informisanje i komunikacije 1,5 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti jedan odsto, trgovina na veliko i malo 0,9 odsto, državna uprava i odbrana 0,8 odsto i Zdravstena i socijalna zaštita 0,6 odsto.