Kako ukazuju podaci iz MONSTAT-a, prosječna zarada u septembru u Crnoj Gori iznosila je 720 eura, dok je prosjecna zarada bez poreza i neto doprinosa iznosila 477 eura.
Statistike pokazuju da je prosječna neto zarada u septembru ove godine u odnosu na isti mjesec 2014. godine zabilježila rast od 0,2 odsto, dok je u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2014. godini ostala na istom nivou.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa u septembru u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Informisanje i komunikacije (5,7 odsto), Građevinarstvo (5,3 odsto), Poslovanje sa nekretninama (4,6 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,3 odsto), Prerađivačka industrija (1,2 odsto), Državna uprava i odbrana (1,2 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,6 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,6 odsto), Trgovina na veliko i malo (0,3 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (0,2 odsto).

Pad zarada je zabilježen u sektorima: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (6,3 odsto), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (3,6 odsto), Saobraćaj i skladištenje (dva odsto), Usluge smjestaja i ishrane (1,2 odsto), Umjetnost zabava i rekreacija (0,8 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5 odsto), Obrazovanje (0,2 odsto) i Zdravstena i socijalna zaštita (0,2 odsto).