Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 476 EUR i bila je 1,7 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je vrijedila 804,6 eura.

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je pala jedan odsto u odnosu na jun i činila je oko 59,2 odsto minimalne potrošačke korpe.

Prosječna zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec porasla 1,3 odsto, dok je u odnosu na prosječnu zaradu u prošloj godini pala 0,2 odsto.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun pale 0,5 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,5 odsto”, navodi se u izvještaju Monstata.

Prosječna bruto zarada u julu iznosila je 719 eura.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u julu su u odnosu na prethodni mjesec porasle u sektorima poslovanje sa nekretninama 5,5 odsto, ostale uslužne djelatnosti pet odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 3,1 odsto, finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2,6 odsto, vađenje ruda i kamena 2,1 odsto, prerađivačka industrija 1,9 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti jedan odsto, informisanje i komunikacije 0,4 odsto, usluge smještaja i ishrane 0,2 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima umjetnost zabava i rekreacija 10,6 odsto, građevinarstvo 8,5 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,4 odsto, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3,3 odsto, saobraćaj i skladištenje 2,9 odsto, trgovina na veliko i malo 2,4 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1,4 odsto, obrazovanje 0,7 odsto i državna uprava i odbrana 0,4 odsto.

M.M.