Zbornik radova “Nikola Kovačević Stari (1890-1964)”, promovisan je u subotu u Gradskoj kući u Nikšiću. O zborniku su govorili istoričari prof. dr Nada Tomović i Željko Drinčić, zatim Slobodan Bato Mirjačić, predsjednik Opštinskog odbora UBNOR-a i antifašista Nikšića, dok je moderator bila mr Ana Pejović.

Kovačević je bio jedan od organizatora i rukovodilaca KPJ u Crnoj Gori i istaknuti revolucionar jugoslovenskog i međunarodnog radničkog i komunističkog pokreta.

Kako je tom prilikom istakla Tomović objavljivanje ovog zbornika predstavlja svojevrstan podsticaj ne samo da se podsjetimo na lik i djelo Nikole Kovačevića već i kroz njegov bogat revolucionarni i politički život sagledamo jedinstvo u međunarodnom komunističkom pokretu, solidarnost koja je vladala kod naše emigracije u SAD i Kanadi, privrženost naših iseljenika rodnom kraju i svojoj domovini, kao i teškoće sa kojima se susretala nova Jugoslovija poslije Drugog svjetskog rata.

“Njegova predanost poslu bila je ista i kada je počeo karijeru kao seoski učitelj, preko rada u Poltbirou CK KPJ, Kominterni, ambasadora u Sofiji do predsjednika Narodne skupšte Crne Gore. O tome nam u ovome zborniku svjedoče njegovi partijski drugovi, istaknuti intelektualci poznavaoci njegovog života i rada, njegovi potomci. Kada se napravi poređenje šta je ko napisao ili rekao o Nikoli Kovačeviću dolazimo do zaključka da su utisci i mišljenja identični. To se može reći samo za ljude koji su iza sebe ostavili najsvjetliju životnu putanju i neizbrisiv trag u svom narodu”, navela je ona.

Život prema njemu nije bio milosrdan, jer, kako je podsjetila, Kovačević je izgubio sina Dragana u ratu, a pored tog gubitka doživio je pogibije dva brata i oca u partizanima.

„Izdavanje ovog zbornika je još jedno podsjećanje na njega ali i zahvalnost za sve što je uradio za svoj narod”, kazala je Tomović.

Istoričar Željko Drinčić je istakao da svi autori radova koji su u zborniku sadržani saglasni su u jednom – da o velikim ličnostima kakva je bio Nikola Kovačević Stari, nije lako ni jednostavno pisati i govoriti.

“Nikola Kovačević nikada nije želio da se o njemu javno govori ili piše, niti je svoj cjelokupan politički i društveni rad shvatao drugačije osim kao skroman lični doprinos opštoj stvari. Vaspitavan na tradicijama burne crnogorske prošlosti, sa kojima se najprije upoznao u svojoj porodici i zavičaju, a kasnije tokom školovanja, bio je svjestan činjenice da se promjene u društvu ne mogu očekivati brzo, već moraju biti rezultat organizovanog, napornog i dugotrajnog rada. Da bi se to postiglo od svih pojedinaca se zahtijeva veliko žrtvovanje, i pri tome se ne može govoriti o obavljanju „sitnih” ili ‘krupnih’ zadataka, kako je Nikola često govorio”, kazao je Drinčić, upoznajući okupljene sa biografijom i životnim putem Kovačevića Starog.

Slobodan Mirjačić je istakao da je gotovo nemoguće nabrojati šta je sve Kovačević radio od 1910. godine do smrti 1964, kakav dinamičan, buran i revolucionaran put je prošao. Nikola je bio komunista izvanredne energije, humanista, čovjek ogromnog srca i ljubavi, neumorni borac za ljudska prava, slobodu i ravnopravnost svih ljudi.

Nikola je umro u 74. godini života u Titogradu. Sin Dragan je poginuo na Sutjesci, a sin Mitar je proglašen za narodnog heroja. Kćerka Vjera je bila nosilac Partizanske spomenice 1941, a sin Pavle je mlad umro.

“Sada ispred Pozorišta u Nikšiću stoji bista Nikole Kovačevića Starog, a bareljef sa njegovim likom nalazi se u Gradskoj biblioteci, kojoj je i predata njegova cjelokupna biblioteka, ranije poklonjena biblioteci Centra. Takođe ispred Spomen-muzeja “Nikola Kovačević” u Grahovu nalazi se bista Starome koju je otkrio Veljko Vlahović. Nikola je odlikovan Ordenom junaka socijalističkog rada i drugim visokim crnogorskim, jugoslovenskim i međunarodnim priznanjima i odlikovanjima”, podsjetio je Mirjačić.

D.D.