Mladi Nikšića

Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta promovisan je danas u Nikšiću, prenose Vijesti.

“Ovaj protokol predviđa mogućnost neposrednog obraćanja djece iz Crne Gore Komitetu za prava djeteta kada ocjene da u domaćem pravnom poretku nijesu ostvarila zaštitu prava. Do sada smo imali mogućnost obraćaju sudu u Strazburu i Komitetu za ljudska prava u slučajevima kršenja građanskih i političkih prava, ali ne i ekonomskih, socijalnih, kulturnih prava“, kazao je zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković.

Kako je objasnio uslov za obraćanje djeteta Komitetu je individualna žalba, nakon što su iscrpljena domaća pravna sredstva i nije ostvarena zaštita dječjih prava.
“Imali smo nekoliko presuda objavljenih od strane suda u Strazburu gdje se, u okviru Konvencije o ljudskim pravima, raspravljalo o pravima djeteta. Nekoliko presuda se odnosilo na Crnu Goru i na zemlje okruženja“, kazao je Baković.
Djeca se, prema njegovim riječima, rijetko neposredno obraćaju za pomoć kod nadležnih domaćih institucija, već to uglavnom rade roditelji.
“U svakodnevnom radu, kroz obraćanje roditelja i djece, zapažamo da su im prekršena prava ili u sudskom postupku ili u postupku pred organima državne uprave ili drugim organima. Roditelji i staratelji se dosta često obraćaju našim sudovima za zaštitu dječjih prava. Iz onoga što mi imamo saznanja, najviše se obraćaju zbog poremećenih odnosa u porodicama. Obično su tu djeca žrtve i imali smo slučajeva gdje smo zaključili da se radi o manipulativnom ponašanju jednog od roditelja“, kazao je Baković.
Kako je objasnio, ti sudski postupci nažalost dugo traju jer protivna strana čini sve kako da se sudski postupak odugovlači i kako da strana koja je pokrenula postupak ne uspije, a djeca trpe jer se dovode u situaciju da se moraju priklanjati jednom od roditelja.
“Mi u našim izvještajima konsatujemo da ovakvi postupci moraju da budu po prirodi hitni, da sudovi moraju da koriste svoja ovlašćenja kako bi spriječili svaku zloupotrebu učesnika u postupku i da u svakom takvom postupku saslušaju mišljenje djeteta. Dijete ima pravo da izrazi svoje mišljenje u skladu sa svojim uzrastom i intelektualnim sposobnostima. Sudovi to nedovoljno korsite ili kada to čine, to rade formalno da bi zadovoljili procesnu formu a ne iz suštinskih razloga“, kazao je ombdusman.
Pored njega na tribini je govorila i zamjenica za oblast prava djeteta, mladih i socijalnog staranja Snežana Mijušković, a savjetnici iz sektora za prava djeteta održali su radonice u osnovnim školama „Luka Simonović“, „Mileva Lajović Lalatović“, „Braća Labudović“, „Olga Golović“ i u Gimnaziji.
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children, organizuje okrugle stolove u više crnogorskih gradova u cilju promocije Fakultativnog protokola, koji je Generalna skupština UN usvojila krajem 2011. a Crna Gora potpisala godinu kasnije, dok je Skupština u julu 2013. donijela Zakon o potvrđivanju pomenutog dokumenta.
Poslije Nikšića promocija će biti nastavljena u Baru, Pljevljima i u Kotoru.