Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) završila je treće tromjesečje sa neto profitom od 12,69 miliona eura, 30,4 odsto manjim nego u uporednom periodu. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju septembra porasli 3,1 odsto na 181,14 miliona eura.

Poslovni rashodi EPCG povećani su 5,4 odsto na 170,65 miliona EUR. Od toga se na troškove materijala odnosilo 38,7 miliona eura, zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda 33,82 miliona, a amortizacije i rezervisanja 32,35 miliona. Ostali poslovni rashodi iznosili su 36,6 miliona eura.

Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju septembra 1,2 milijarde eura, što je 1,6 odsto više nego u uporednom periodu.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 112,5 miliona eura, a dugoročna 93,25 miliona. Odložene poreske obaveze iznose 44,3 miliona eura.

Država Crna Gora ima 57,02 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 41,75 odsto.

Predstavnici Vlade i kompanije A2A trebalo bi da do kraja godine zaključe novi Sporazum o upravljanju u EPCG, kojim su definisani uslovi njihove saradnje.