mladi niksica
Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja saopšteno je da shodno Zakonu o divljači i lovstvu stvoreni su uslovi za privremenu zabranu lova na teritoriji cijele Crne Gore.
 
“Zbog loših vremenskih prilika koje se ogledaju u ekstremno niskim temperaturama, sa izraženom poledicom i visokim sniježnim pokrivačem, uglavnom, iznad 30 cm, podsjećamo na obaveze iz člana Zakona o divljači i lovstvu(66. stav 1, tačke 2 i 20) iz kojih proističu obaveze korisnika lovišta da preduzmu pojačane aktivnosti na strogoj zabrani lova za vrijeme trajanja nastalih ekstremnih vremenskih prilika”, navodi se u saopštenju.
 
Ministarstvo poljoprivrede, ovim putem, posebno ukazuje na obavezu korisnika lovišta da preduzmu posebne mjere zaštite divljači.
 
“Poštovanje zakonskih odredbi u interesu je zaštite populacije divljači u lošim vremenskim okolnostima, ali i u interesu korisnika lovišta i lovaca. Očekujemo punu posvećenost korisnika lovišta, odnosno lovočuvarskih službi i njihovu saradnju sa ostalim nadležnim službama. Situacija na terenu će se pratiti kontinuirano i u slučaju nepoštovanja navedenih propisa biće primijenjene adekvatne kaznene mjere, definisane Zakonom o divljači i lovstvu”, kazali su iz ministarstva.