mladi niksica

Nevladina organizacija Ženska akcija predstavila je danas Priručnik za medije o tome kako izvještavati o ženama sa invaliditetom.

U fokusu Priručnika su žene sa invaliditetom koje su dvostruko marginalizovane, što zbog pola, što zbog invaliditeta, prenosi rtcg.

Za potrebe tog monitoringa praćeni si štampani mediji u Crnoj Gori, od 24. do 30 novembra i utvrđeno je da je od 726 članaka objavljenih u novinama obrađeno samo 11 tekstova koja se direktno bave temetikom osoba za invaliditetom, a deset od ukupno 11 tekstova su sa povodom.

„Pažnja koju mediji posvećuju osobama sa invaliditetom, pogotovo ženama sa invaliditetom, u tolikoj mjeri izostaje, da je to argument za tvrdnju da mediji dodatno stigmatizuju položaj žena sa invaliditetom i svojim ćutanjem produbljuju stereotipe o njima“, kazala je Slavica Striković iz Ženske akcije.

U Priručniku su navedene teme koje bi mediji trebalo da obrađuju i konkretna uputstva kako izvještavati o ženama sa invaliditetom, bez, kako je saopšteno, patetike, sažaljenja i senzacionalizma.
Navedeno je i da Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom definiše da je osoba sa invaliditetom termin koji treba koristiti.