Djeca rođena 2011. godine u septembru polaze u školu, dok upis djece u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja. A prije upisa djeca moraju da prođu standardnu proceduru, kao što je sistematski pregled, razgovor sa školskim pedagogom ili psihologom.

Osnovno obrazovanje u Crnoj Gori je obavezno prema Ustavu i Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju pa je svaki roditelj ili staratelj obavezan da djecu uzrasta od šest do 15 godina upiše u školu. Zakon propisuje novčanu kaznu od 100 do 1.500 eura za neupisivanje djeteta odnosno ako dijete ne pohađa nastavu.
Sistematski pregled obavezan je za svako dijete, a ljekar tokom pregleda provjerava zdravstveno stanje djeteta i njegovu zrelost za upis u prvi razred. Na pregled je neophodno donijeti uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu djeteta i jedan njegov crtež. Sistematski pregled djeteta se zakazuje kod svog izabranog pedijatra, u crnogorskim domovima zdravlja zakazivanje je počelo u februaru
Pedijatar provjerava visinu, težinu, određuje stanje uhranjenosti i razvijenosti djeteta. Takođe, kontroliše se sluh, vid, govor kao i emocionalna zrelost kroz razgovor sa djetom. U slučaju da pedijatri uoče neku fizičku promjenu dijete dobija uput za pregled kod odgovarajućeg specijaliste, a ako procijeni da možda nije psihički spremno za polazak u školu konačnu odluku donijeće psiholog kod kojeg se dijete upućuje na razgovor. U tom slučaju polazak u školu je moguće odložiti za narednu godinu.
U sklopu sistematskog pregleda obavezna je i vakcinacija djece po redovnom kalendaru vakcinacije, protiv dječije paralize, difterije, tetanusa, morbila, rubele i zauški (MMR). Po završetku pregleda, ako nisu uočene nikakve smetnje, pedijatar izdaje potvrdu da je dijete sposobno za pohađanje nastave.
Odlazak djeteta kod školskog psihologa ili pedagoga, zakazivanje se vrši u školi koju će dijete pohađati, a razgovori će početi da se obavljaju od 1. aprila. Prilikom zakazivanja nisu potrebni nikakvi dokumenti, jer MUP školama dostavlja spisak djece koja treba da krenu u školu, iz naselja koja pripadaju području škole. Izvod iz matične knjige rođenih ili podaci o prebivalištu djeteta dostavljaju se školi samo u slučaju da je došlo do promjene, pa se podaci iz tih dokumenata ne poklapaju sa podacima koji su dostavljeni školi.
Intervju sa djetetom može trajati i do sat vremena, roditelji ovom razgovoru ne prisustvuju, a na testiranje je potrebno donijeti uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu.
Psiholog procjenjuje emocionalnu, socijalnu i intelektualnu zrelost djeteta testiranjem po Ravenovim progresivnim matricama u boji. Dijetetu se postavljaju pitanja snalažljivosti, ispituje se matematička i jezička sposobnost. Važno je napomenuti da ovaj test nije od presudnog značaja za dalji uspjeh djeteta u školi.
Nakon upisa, škole formiraju odjeljenja, dodjeljuju ih učiteljima i te informacije krajem avgusta budu istaknute u školama.
Savjet psiholog je da nakon upisa u školu budući prvaci ne treba da zaborave igru. U ovom periodu je dobro da se kroz igre i različite aktivnosti djeca veoma jednostavno pripreme za polazak u školu. Radite na formiranju radnih navika kroz igru i crtanje. Podstičite samostalnost, naučite dijete da se samo oblači i svlači, vezuje pertle, obuče jaknu, vodi računa o svojim stvarima i okolini.
Treba razvijati pozitivan stav kod djece prema školi,školu ne treba koristiti kao prijetnju, jer će se na taj način stvoriti otpor kod djeteta. O školi treba da se priča kao o mjestu gdje će steći nove drugare, naučiti mnoge zanimljive stvari, ali i da polazak u školu ne znači da dijete treba da se odrekne igračaka i igre.