NVO Mladiinfo Montenegro, u okviru koje funkcioniše i portal www.mladiniksica.me, poziva visokoškolce da se prijave za programa stručnog osposobljavanja.

OBLAST:
novinarstvo, sportsko novinarstvo, prevodilaštvo, IT tehnologija, menadžment, marketing menadžment, matematika i računarske nauke, jezici i književnost, psihologija, ekonomija i ostale društvene nauke.
OPIS
Tokom obavljanja stručnog osposobljavanja u organizaciji Mladiinfo Montenegro pripravnici će steći znanje iz oblasti novinarstva, sportskog novinarstva, prevodilaštva, lektorisanja, primijenjenog računarstva i marketing menadžmenta. Oni će raditi na podizanju svijesti o temama koje se tiču mladih kroz učešće u aktivnostima organizacije, promovisaće i isticati značaj neformalnog obrazovanja i raditi na ličnom i profesionalnom razvoju.
Radom na portal www.mladiniksica.me, pripravnici će raditi na povećanju nivoa informisanosti, pospješivanju aktivizma i većem stepenu mobilnosti mladih ljudi.
USLOVI
Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Traže se mladi ljudi sa izraženom željom da se usavršavaju i osposobe za rad iz svih oblasti njhovog interesovanja.
NAČIN PRIJAVE
Prijave se podnose preko portala e-Uprave Crne Gore: https://www.euprava.me/program-strucno-osposobljavanje.
ROK ZA PRIJAVU:
15. novembar 2020. godine
VIŠE INFORMACIJA
NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine u cilju poboljšanja položaja mladih, informisanja, promovisanja volonterizma i aktivnog učešća u društvu. m!M teži da mladima obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, kao i ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.
Detaljnije: kontakt@mladiinfo.me