Bivši radnik nikšićkih Rudnika boksita, Božidar Đilas, podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu protiv stečajnog sudije i upravnika, Blaža Jovanića i Mladena Markovića, zbog osnovane sumnje da su oštetili to preduzeće.

Đilas ih sumnjiči da u prethodne dvije godine nijesu uplaćivali poreze i doprinose za zaposlene, zbog čega radnici nijesu mogli da ostvare zakonska prava, čime je, pored njih, oštećena i država.
U prijavi se navodi da su neopravdano povećani i troškovi stečajne mase posebno od 21. aprila prošle godine, kada je prekinuta proizvodnja u Boksitima, kao i da nije traženo odobrenje od Odbora povjerilaca za prodaju firme neposrednom pogodbom u skladu sa Zakonom o stečaju, vezano za ponudu nikšićke kompanije Neksan.
„Stečajni upravnik samovoljno je odbacio ponudu Neksana od 13. marta 2014. godine, iako su ponuđeni uslovi bili najpovoljniji za radnike“, navodi se u prijavi.
Đilas je krivičnu prijavu podnio i zbog toga što je, kako navodi, prodata značajna državna imovina koja je u skladu sa Zakonom o koncesijama bila data Boksitima na korišćenje, a koja je nakon raskida ugovora o koncesijama morala biti vraćena državi.
On tvrdi da nije bila zaštićena ni stečajna masa prije isplate cjelokupne kupoprodajne cijene u skladu sa Zakonom o stečaju, već je dozvoljeno da se oprema prodaje i isječe u staro željezo. Na taj način omogućeno je da se kupoprodajna cijena isplaćuje od rasprodaje opreme Boksita.
„Većina opreme je prodata, a njena vrijednost višestruko prelazi iznos od 1,5 miliona eura, koliko je do sada uplaćeno. Na taj način je mogao bilo ko da kupi Boksite, jer je samo vrijednost dva bagera značajno veća od milion eura“, navodi se u prijavi.
Đilas okrivljuje i ministra ekonomije, Vladimira Kavarića, što je prihvatio ponudu firme Onico koja ni u jednom segmentu nije zadovoljila osnovne interese države i radnika.
On smatra da sve to za posljedicu ima umanjenje stečajne mase za više od milion eura, kao i to što su radnici pola godine primali minimalne umjesto punih plata, čime su u bruto iznosu oštećeni za oko 900 hiljada eura.
„Na gubitku su i 192 radnika koja nijesu imala uslov za odlazak u penziju, a izgubili su posao. Posljedica svega biće obaveza države da im isplati otpremnine u iznosu i do 2,5 miliona eura“, rekao je Đilas.
Đilas je bivši radnik Boksita, koji se nakon prodaje firme našao na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Firma Uniprom metal, u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića, kupila je na tenderu Rudnike boksita za 5,39 miliona eura.
Stečaj u Boksitima uveden je u novembru 2013. godine, a u preduzeću je radilo 310 radnika koji su shodno Zakonu o stečaju poslati na Biro rada.