NVO Preporod proslavio je danas 15 godina rada. Tim povodom organizovan je radni doručak sa predstavnicama/cima institucija, organizacija kao i medija iz našeg grada.

„26. jun je za nas uvijek poseban datum koji izaziva specifične emocije. Ne samo zbog toga što je to, po UN konvenciji, Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga i obilježava se u cijelom svijetu. 26. Jun je dan kada Preporod slavi svoj rođendan. Ove godine, petnaesti. Polako ali sigurno osvajamo drugu deceniju svoga postojanja i sa ovog mjesta, čini se da je 2006. godina relativno blizu. Postali smo bogati za mnogo iskustava i mnogo znanja. Jedino za šta nijesmo u stanju da pronađemo jedinicu mjerenja i da izvršimo komparaciju jeste broj života na koje smo radikalno pozitivno uticali i izmjestili ih iz začaranog kruga zavisnosti u najveću privilegiju današnjice, zdrav i normalan život. Smatramo da je to nemoguće uraditi, jer je to i smisao našeg postojanja. Prelistavanje svih pozitivnih životnih priča, kojima smo dodali svoj otisak nas poziva da objektivno sagledamo aktuelni trenutak i mapiramo svoj položaj u odnosu na sve pozitivne i negativne okolnosti koje prate naš rad“, kazao je Jovan Bulajić, direktor Preporoda.
Za 15 godina Preporod je uticao na preko 1200 aktivnih zavisnika i preko 2500 roditelja i članova porodica. Procenat uspješnosti je približan svjetskoj praksi, a on kaže da je između 10 i 12 posto ljudi danas dobro. Samo u prethodnoj godini koju je zbog pandemije Covid 19 obilježio period raznih preporuka koje se odnose na socijalna i fizička distanciranja, Preporod je pružio preko 350 servisa osobama koje su direktno ili indirektno pogođene ovom bolešću.
„Sa druge strane, bilo kakav trenutak slavlja i mogućnost veličanja našeg ega, ne smiju učiniti da zanemarimo situaciju da naš osnovni protivnik kontinuirano biva sve jači, da se stopa zloupotrebe psihoaktivnih supstanci iz dana u dan povećava i da starosna granica prvog i redovnog kontakta sa drogama biva sve niža. Takođe, ozbiljno brine opservacija, da postoji nedostak rasta socijalne svijesti da je riječ o najvećem problemu modernog društva. Kako rekosmo, starosna dob za eksperimentisanje i redovno konzumiranje droga se iz godine u godinu snižava, tako da više nije rijetkost da nam se za pomoć javljaju osobe koje su počele ekspermintisati sa drogama još u osnovnoj školi, sa 14, 15 godina. Činjenica je da mladi sve češće posežu za drogama, a nerijetko i za više njih istovremno. Sistem nažalost i dalje nema adekvatan odgovor na maloljetničku zavisnost, jer ni ne postoje ustanove koje su specijalizovane za tretman maloljetničke zavisnosti. Aktuelni trendovi u oblasti bolesti zavisnosti nijesu dovoljno ispraćeni zbog čega imamo vrlo često neprilagođene servise pomoći i podrške kako za maloljetnike pogođene zavisnošću, tako i za odrasle. Istovremeno su politike na državnom nivou kreirale ambijent u kojem se najviše i pažnje i novca ulaže u primjenu substitucione ili zamjenske terapije, koja, zbog neuredjene primjene, sigurno nije dala željene rezultate. Istovremeno se ne kreiraju programi kojima je krajnji cilj i domet OPORAVAK, kazao je Bulajić“.
On dodaje da rad na ovom problemu mora biti sistematičniji, da se mor djelovati udruženim snagama.
„Među nama ne smije biti sujete i da moramo vjerovati u prave životne vrijetnosti. Nikako ne smijemo smetnuti s uma, da od produkata našeg rada, zavise životi mnogih drugih ljudi.
U svijetlu čitave priče moramo ulagati napore da odaberemo optimalno rješenje u tretiranju bolesti zavisnosti. Preporod u svom radu, poseže za metodološki najčistijom opcijom, vjerom u potpuni oporavak, praveći razliku između više nijansi bolesti. Znamo da put koji vodi iz najvećih dubina problema u zdravlje nije sprint, već maraton, a takođe dobro znamo da je maraton najteža, ali i najslađa trka. Iz tog razloga, Preporod je već 6 godina dio internacionalnog projekta ”Biram oporavak”, gdje želimo svim ljudima, bez obzira da li jesu ili nijesu pogođeni zavisnošću, pokazati da oporavak postoji i da bi trebao biti prioritetno rješenje, kako u kreiranju nacionalnih strategija i politika koje uredjuju funkcionisanje u ovoj oblasti i odlučivanju na najvišem državnom nivou, tako i u glavama svih onih kojima je pomoć potrebna“, ističe on.
Bulajić poručuje da uprkos svim naporima, i svih drugih koji funkcionišu u ovoj oblasti, ukoliko ne bude bilo političke volje da se stvari pomjeraju na bolje, Preporod će postizati mnogo skromnjije rezultate nego li bi bio slučaj da se političke elite, sa međunarodnim partnerima, posvetile rešavanju ovih problema.
“Na kraju, želim reći da lično osjećam ogromno zadovoljstvo, što Preporod nastavlja ići naprijed, pomažućii ljudima, kao i u samom početku.
Nada za izlječenje postoji a POTPUNI OPORAVAK JE REALAN, MOGUĆ I DOSTIŽAN TERAPEUTSKI CILJ. Sa društvom koje je zdravo tkivo, ne postoji nemoguća misija“, zaključio je Bulajić.
Predsjednik Skupštine opštine, Nemanja Vuković, rekao je da će nova lokalna vlast biti mnogo bolja podrška i partner svim nevladinim organizacijama nego što je bilo u prethodnom periodu, a posebno onima koje se bave prevencijom i borbom protiv narkomanije i čestitao Preporodu rođendan.
26. jun je i Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga.