Mladi Nikšića

Sposobnost prilagođavanja promjenama jedan je od najvećih izazova sa kojima se mala i srednja preduzeća suočavaju u savremenim uslovima privređivanja, a da bi u tome uspjeli potrebne su inovacije, saopštio je predsjednik Privredne komore (PKCG), Velimir Mijušković.

On je na konferenciji o ekonomiji – Montenegro 2017, koja je danas počela u hotelu Splendid, kazao da mala i srednja preduzeća predstavljaju najvitalniji i najfleksibilniji dio svake nacionalne privrede, prenosi agencija Mina business.

“Prednosti malih i srednjih preduzeća, koje dominiraju u strukturi svake od naših zemalja pojedinačno, su visok nivo fleksibilnosti, razvijen preduzetnči duh, precizno definisano jezgro kompetencija i lakoća upravljanja koji dolaze do izražaja u uslovima diskontinuiteta, učestalih promjena i oštre konkurencije“, rekao je Mijušković.

On je, na otvaranju konferencije koju organizuje PKCG u saradnji sa Ministarstvom nauke, rekao da u inovacijama leži potreba za čvrstim karikama između nauke i privrede.

“Zbog toga smo poseban dio konferencije opredijelili segmentima jačanja te veze. Tu svakako očekujemo da dobijemo jasne inpute“, naveo je Mijušković.

On je rekao da je konferencija, koju je PKCG prvi put organizovala 2010. godine, već odavno prevazišla osnovne ideje i motive neophodnosti pokretanja razgovora na ekonomske teme i prerasla u najveći ekonomski regionalni događaj tog tipa.

Mijušković je podsjetio da je Crna Gora u pregovorima o pristupanju EU već pet godina i da je otvorila skoro sva pregovaračka poglavlja.

“Crna Gora nije sebe sama proglasila liderom, već smo taj status dobili iz Brisela, od EU“, dodao je Mijušković.
On je podsjetio da je Sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) u primjeni već 11 godina.
“Niko kao privredne komore ovih prostora ne može tako kompetentno govoriti o tom sporazumu i etapama implementacije koje je prolazio“, rekao je Mijušković.

On je saopštio da, idući putem ka EU, treba na svim poljima raditi na sebi.
“To podrazumijeva prije svega rad na poboljšanju kvaliteta i standarda života, što nije moguće bez razvoja ekonomije. Upravo taj razvoj moramo bazirati na inovacijama i razvoju nauke u funkciji privrede“, poručio je Mijušković.

On smatra da je tumačenje geopolitičkog aspekta posebno važno, jer su „naši prostori uvijek bili u fokusu interesovanja istoka i zapada“.
“Radilo se i radi se još o sukobu koji je na ravni politike, propagande, ekonomije i kulture“, saopštio je Mijušković.