Predstavnici Savjeta za kontrolu rada policije na čelu sa mr Aleksandrom Sašom Zekovićem i prof. dr Draženom Cerovićem danas su bili u radnoj posjeti Centru bezbjednosti (CB) Nikšić.

U uvodnom dijelu posjete održana je tribina “Policijski servis i policijski integritet u Nikšiću. Poslije održane tribine predstavnici Savjeta održali su sastanak sa načelnikom CB Nikšić Miloradom Žižićem. Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima (CB) Nikšić, o trenutnoj bezbjedonosnoj situaciji u Nikšiću, primjedbama u vezi sa radom policije, a diskutovano je i o padu stope kriminaliteta. Savjet je pohvalio dobru saradnju policije sa lokalnim NVO organizacijama, smanjenje nasilja u porodici i dobru bezbjedonosnu situaciju u saobraćaju. Namjera Savjeta je da osnaži saradnju policije sa građanima.

Takođe treba istaći da Savjet prati rad policijskih službenika, koji mogu da se obrate ovom tijelu i ukažu na neprofesionalan rad svojih kolega.