Danas su školu ‘’Jagoš Kontić’’ posjetili predstavnici
Ministarstva finansija Jelena Vujadinović, Marko Backović i Jakša Mrdak iz Ministarstva prosvjete.
Cilj posjete je provjera na licu mjesta opreme za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.