Delegacija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, koju su činili dekan doc. dr Stevo Popović i saradnik u nastavi mr Jovan Gardašević učestvovala je na drugom sastanku radnih grupa u okviru Evropske mreže za evaluaciju istraživanja u društveno humanističkim naukama (ENRESSH ), koji je održan u Bugarskoj.

 

Sastanak je održan na Univerzitetu Sveti Kliment Odridski u Sofiji. Oba predstavnika su se u okviru treće radne grupe bavili evaluacijom istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka, odnosno oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, prenosi portal Analitika.

Profesor Popović, kao član Komiteta je zastupao interese Crne Gore na sastanku i učestvovao u donošenju plana i programa rada za naredni grant period kao i u usvajanju budžeta za pomenuti period.