Država je lani pozajmila milijardu eura dok je na otplatu dugova potrošila 507,34 miliona eura, pokazao je predlog završnog računa prošlogodišnjeg budžeta koji bi danas trebalo da se razmatra na sjednici Vlade.

Svih milijardu eura koje je pozajmljeno nije potrošeno, već je polovina tog novca iz emisije eurobveznica u septembru prošle godine iskorišćeno za vraćanje većine ovogodišnjih dugova.

Ukupni depoziti na kraju prošle godine bili su 545,13 miliona eura. U tu sumu se računa i 500 miliona koliko je pozajmljeno kroz emisiju euroboveznica.

Ukupni primici prošlogodišnjeg budžeta koji su nakon rebalansa planirani na 2,39 milijardi eura, predlogom završnog računa su zbog pozajmice od 500 miliona zaključeni na 2,904 milijarde.

U predlogu završnog računa budžeta u koji su “Vijesti” imale uvid, navedeno je da je iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno 24,2 miliona eura, izvršenje kapitalnog budžeta je bilo 272,38 miliona, budžet fondova 714 miliona, dok je deficit bio 143,28 miliona.

Na bruto zarade zaposlenih je potrošeno 472,85 miliona, na kamate 105 miliona, a na garancije 38,68 miliona…

Ministar Darko Radunović juče je u parlamentu kazao da iduće godine pristiže vraćanje obaveza države i opština od 502,2 miliona eura, od čega je 409,1 milion glavnica, a ostatak kamata.

“U 2022. godini imamo povoljniju situaciju – 326,2 miliona eura vraćamo, od čega je 252,2 miliona glavnica, a 2023, 253,6 miliona, od čega je glavnica 185,4 miliona”, rekao je Radunović, koji je odgovarao na poslanička pitanja.

On je dodao da je Crnoj Gori ove godine ostalo da plati oko 191,5 miliona eura obaveza kreditorima, od čega je 45,2 miliona kamata. Početkom marta je vraćeno blizu 360 miliona eura.

Izvor: Vijesti