Pod postom se podrazumjeva uzdržavanje od izvjesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvjesno vrijeme. Postoji nekoliko stepeni posta:

Kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu – tzv. suhojedenje;
Kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi – tzv. post na vodi;
Kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu; i
Kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi.
Za vrijeme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i proizvoda od mlijeka i jaja, na za to određeno vrijeme.
U Pravoslavnoj Crkvi postoji nekoliko postova koje smo dužni svi da postimo, i to:
1. Božićni post
U toku ovog posta, od 15. novembra do 17. decembra: ponedeljkom, srijedom i petkom postimo na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi; a od 18. do 24. decembra: ponedeljak, srijeda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.
2. Veliki (Časni) post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom postimo na vodi; subotom i nedeljom postimo na ulju, a na Blagovesti i na Cveti dozvoljeno je jesti ribu.
3. Petrovski post
U toku ovog posta ponedeljak, srijeda i petak se poste na vodi; utorak i četvrtak na ulju; a subota i nedelja na ribi.
4. Gospojinski post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje.
5. Srijeda i petak
Preko cijele godine ovim danima se u ishrani koristi hrana spremana na vodi, uz određene izuzetke.
Kako je Crkva odredila dane u koje treba da se posti, tako je isto odredila dane kada je post razrešen. I to, srijedom i petkom, u sledećim slučajevima:
Od 25. decembra do 4. januara razriješeno je na sve (jedu se: riba, sir, jaja, meso), znači ne posti se.
U sedmici iza nedelje mitara i fariseja takođe je razriješeno na sve.
U toku siropusne sedmice razriješeno je na: ribu, sir i jaja (meso u toku ove sedmice se ne jede).
Svijetla sedmica, sedmica po Vaskrsu, takođe je razriješena na sve.
Duhovske sedmice, sedmica po Duhovima, takođe je razriješena na sve.
Od Tomine nedelje do Duhova, sriedom i petkom, posti se na ulju.
U srijedu Prepolovljenja i srijedu Odanija Vaskrsa dozvoljava se riba.
Napomena:
– Ako se dogodi da Božić praznujemo u srijedu ili petak tada se razriješava na sve, ne posti se.
– Ako se pak dogodi da Petrovdan ili Velika Gospojina budu u srijedu ili petak tada se razriješava na ribu (posti se na ribi), a u bilo koji drugi dan da se dogodi praznovanje nekog od ova dva praznika ne posti se.
Osim prethodno navedenih razriješenja tokom godine post može biti razriješen, srijedom, petkom ili u toku posta, ako se praznuje određeni praznik.
Pravilo posta za 2021. godinu
Ovo pravilo sačinjeno je na osnovu uputstava arhimandrita Evtimija, igumana manastira Jošanice blizu Jagodine u Eparhiji šumadijskoj. Unijete su određene, minimalne, korekcije na osnovu sledećih izvora: 1) Opšti Tipik preko cijele godine, patrijarh Pavle, Izdavački fond SPC Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Beograd, 2010; 2) Pravoslavni podsjetnik za prostu 2021, Duhovni lug, Kragujevac, 2020; 3) Pravoslavni podsjetnik za ljeto Gospodnje 2021. sa pravilom posta i poukom za svaki dan, Manastir svetog Dimitrija, Divljana i Knjiga Znamenje, Pirot, 2020; i 4) Post – put ka trpezi Boga živoga, Pravoslavno učenje o postu, Svetigora, Cetinje, 2001.
Datum
(civilni) Datum
(crkveni) Dan
u nedelji Dnevno
pravilo posta
JANUAR
1. 1. 2021. 19. 12. 2020. Petak Voda
2. 1. 2021. 20. 12. 2020. Subota Ulje
3. 1. 2021. 21. 12. 2020. Nedelja Ulje
4. 1. 2021. 22. 12. 2020. Ponedeljak Voda
5. 1. 2021. 23. 12. 2020. Utorak Ulje
6. 1. 2021. 24. 12. 2020. Srijeda Voda
7. 1. 2021. 25. 12. 2020. Četvrtak Mrs
8. 1. 2021. 26. 12. 2020. Petak Mrs
9. 1. 2021. 27. 12. 2020. Subota Mrs
10. 1. 2021. 28. 12. 2020. Nedelja Mrs
11. 1. 2021. 29. 12. 2020. Ponedeljak Mrs
12. 1. 2021. 30. 12. 2020. Utorak Mrs
13. 1. 2021. 31. 12. 2020. Srijeda Mrs
14. 1. 2021. 1. 1. 2021. Četvrtak Mrs
15. 1. 2021. 2. 1. 2021. Petak Mrs
16. 1. 2021. 3. 1. 2021. Subota Mrs
17. 1. 2021. 4. 1. 2021. Nedelja Mrs
18. 1. 2021. 5. 1. 2021. Ponedeljak Voda
19. 1. 2021. 6. 1. 2021. Utorak Mrs
20. 1. 2021. 7. 1. 2021. Srijeda Riba
21. 1. 2021. 8. 1. 2021. Četvrtak Mrs
22. 1. 2021. 9. 1. 2021. Petak Voda
23. 1. 2021. 10. 1. 2021. Subota Mrs
24. 1. 2021. 11. 1. 2021. Nedelja Mrs
25. 1. 2021. 12. 1. 2021. Ponedeljak Mrs
26. 1. 2021. 13. 1. 2021. Utorak Mrs
27. 1. 2021. 14. 1. 2021. Srijeda Riba
28. 1. 2021. 15. 1. 2021. Četvrtak Mrs
29. 1. 2021. 16. 1. 2021. Petak Ulje
30. 1. 2021. 17. 1. 2021. Subota Mrs
31. 1. 2021. 18. 1. 2021. Nedelja Mrs
FEBRUAR
1. 2. 2021. 19. 1. 2021. Ponedeljak Mrs
2. 2. 2021. 20. 1. 2021. Utorak Mrs
3. 2. 2021. 21. 1. 2021. Srijeda Voda
4. 2. 2021. 22. 1. 2021. Četvrtak Mrs
5. 2. 2021. 23. 1. 2021. Petak Voda
6. 2. 2021. 24. 1. 2021. Subota Mrs
7. 2. 2021. 25. 1. 2021. Nedelja Mrs
8. 2. 2021. 26. 1. 2021. Ponedeljak Mrs
9. 2. 2021. 27. 1. 2021. Utorak Mrs
10. 2. 2021. 28. 1. 2021. Srijeda Voda
11. 2. 2021. 29. 1. 2021. Četvrtak Mrs
12. 2. 2021. 30. 1. 2021. Petak Riba
13. 2. 2021. 31. 1. 2021. Subota Mrs
14. 2. 2021. 1. 2. 2021. Nedelja Mrs
15. 2. 2021. 2. 2. 2021. Ponedeljak Mrs
16. 2. 2021. 3. 2. 2021. Utorak Mrs
17. 2. 2021. 4. 2. 2021. Srijeda Voda
18. 2. 2021. 5. 2. 2021. Četvrtak Mrs
19. 2. 2021. 6. 2. 2021. Petak Voda
20. 2. 2021. 7. 2. 2021. Subota Mrs
21. 2. 2021. 8. 2. 2021. Nedelja Mrs
22. 2. 2021. 9. 2. 2021. Ponedeljak Mrs
23. 2. 2021. 10. 2. 2021. Utorak Mrs
24. 2. 2021. 11. 2. 2021. Srijeda Mrs
25. 2. 2021. 12. 2. 2021. Četvrtak Mrs
26. 2. 2021. 13. 2. 2021. Petak Mrs
27. 2. 2021. 14. 2. 2021. Subota Mrs
28. 2. 2021. 15. 2. 2021. Nedelja Mrs
MART
1. 3. 2021. 16. 2. 2021. Ponedeljak Mrs
2. 3. 2021. 17. 2. 2021. Utorak Mrs
3. 3. 2021. 18. 2. 2021. Srijeda Voda
4. 3. 2021. 19. 2. 2021. Četvrtak Mrs
5. 3. 2021. 20. 2. 2021. Petak Voda
6. 3. 2021. 21. 2. 2021. Subota Mrs
7. 3. 2021. 22. 2. 2021. Nedelja Mrs
8. 3. 2021. 23. 2. 2021. Ponedeljak Beli mrs
9. 3. 2021. 24. 2. 2021. Utorak Bijeli mrs
10. 3. 2021. 25. 2. 2021. Srijeda Bijeli mrs
11. 3. 2021. 26. 2. 2021. Četvrtak Bijeli mrs
12. 3. 2021. 27. 2. 2021. Petak Bijeli mrs
13. 3. 2021. 28. 2. 2021. Subota Bijeli mrs
14. 3. 2021. 1. 3. 2021. Nedelja Bijeli mrs
15. 3. 2021. 2. 3. 2021. Ponedeljak Apsolutni post
16. 3. 2021. 3. 3. 2021. Utorak Apsolutni post
17. 3. 2021. 4. 3. 2021. Srijeda Voda
18. 3. 2021. 5. 3. 2021. Četvrtak Voda
19. 3. 2021. 6. 3. 2021. Petak Voda
20. 3. 2021. 7. 3. 2021. Subota Ulje
21. 3. 2021. 8. 3. 2021. Nedelja Ulje
22. 3. 2021. 9. 3. 2021. Ponedeljak Ulje
23. 3. 2021. 10. 3. 2021. Utorak Voda
24. 3. 2021. 11. 3. 2021. Srijeda Voda
25. 3. 2021. 12. 3. 2021. Četvrtak Voda
26. 3. 2021. 13. 3. 2021. Petak Voda
27. 3. 2021. 14. 3. 2021. Subota Ulje
28. 3. 2021. 15. 3. 2021. Nedelja Ulje
29. 3. 2021. 16. 3. 2021. Ponedeljak Voda
30. 3. 2021. 17. 3. 2021. Utorak Voda
31. 3. 2021. 18. 3. 2021. Srijeda Voda
APRIL
1. 4. 2021. 19. 3. 2021. Četvrtak Voda
2. 4. 2021. 20. 3. 2021. Petak Voda
3. 4. 2021. 21. 3. 2021. Subota Ulje
4. 4. 2021. 22. 3. 2021. Nedelja Ulje
5. 4. 2021. 23. 3. 2021. Ponedeljak Voda
6. 4. 2021. 24. 3. 2021. Utorak Ulje
7. 4. 2021. 25. 3. 2021. Srijeda Riba
8. 4. 2021. 26. 3. 2021. Četvrtak Ulje
9. 4. 2021. 27. 3. 2021. Petak Voda
10. 4. 2021. 28. 3. 2021. Subota Ulje
11. 4. 2021. 29. 3. 2021. Nedelja Ulje
12. 4. 2021. 30. 3. 2021. Ponedeljak Voda
13. 4. 2021. 31. 3. 2021. Utorak Voda
14. 4. 2021. 1. 4. 2021. Srijeda Ulje
15. 4. 2021. 2. 4. 2021. Četvrtak Voda
16. 4. 2021. 3. 4. 2021. Petak Vino
17. 4. 2021. 4. 4. 2021. Subota Ulje
18. 4. 2021. 5. 4. 2021. Nedelja Ulje
19. 4. 2021. 6. 4. 2021. Ponedeljak Voda
20. 4. 2021. 7. 4. 2021. Utorak Voda
21. 4. 2021. 8. 4. 2021. Srijeda Voda
22. 4. 2021. 9. 4. 2021. Četvrtak Voda
23. 4. 2021. 10. 4. 2021. Petak Voda
24. 4. 2021. 11. 4. 2021. Subota Ulje
25. 4. 2021. 12. 4. 2021. Nedelja Riba
26. 4. 2021. 13. 4. 2021. Ponedeljak Voda
27. 4. 2021. 14. 4. 2021. Utorak Voda
28. 4. 2021. 15. 4. 2021. Srijeda Voda
29. 4. 2021. 16. 4. 2021. Četvrtak Ulje
30. 4. 2021. 17. 4. 2021. Petak Apsolutni post
MAJ
1. 5. 2021. 18. 4. 2021. Subota Voda
2. 5. 2021. 19. 4. 2021. Nedelja Mrs
3. 5. 2021. 20. 4. 2021. Ponedeljak Mrs
4. 5. 2021. 21. 4. 2021. Utorak Mrs
5. 5. 2021. 22. 4. 2021. Srijeda Mrs
6. 5. 2021. 23. 4. 2021. Četvrtak Mrs
7. 5. 2021. 24. 4. 2021. Petak Mrs
8. 5. 2021. 25. 4. 2021. Subota Mrs
9. 5. 2021. 26. 4. 2021. Nedelja Mrs
10. 5. 2021. 27. 4. 2021. Ponedeljak Mrs
11. 5. 2021. 28. 4. 2021. Utorak Mrs
12. 5. 2021. 29. 4. 2021. Srijeda Riba
13. 5. 2021. 30. 4. 2021. Četvrtak Mrs
14. 5. 2021. 1. 5. 2021. Petak Ulje
15. 5. 2021. 2. 5. 2021. Subota Mrs
16. 5. 2021. 3. 5. 2021. Nedelja Mrs
17. 5. 2021. 4. 5. 2021. Ponedeljak Mrs
18. 5. 2021. 5. 5. 2021. Utorak Mrs
19. 5. 2021. 6. 5. 2021. Srijeda Ulje
20. 5. 2021. 7. 5. 2021. Četvrtak Mrs
21. 5. 2021. 8. 5. 2021. Petak Ulje
22. 5. 2021. 9. 5. 2021. Subota Mrs
23. 5. 2021. 10. 5. 2021. Nedelja Mrs
24. 5. 2021. 11. 5. 2021. Ponedeljak Mrs
25. 5. 2021. 12. 5. 2021. Utorak Mrs
26. 5. 2021. 13. 5. 2021. Srijeda Riba
27. 5. 2021. 14. 5. 2021. Četvrtak Mrs
28. 5. 2021. 15. 5. 2021. Petak Ulje
29. 5. 2021. 16. 5. 2021. Subota Mrs
30. 5. 2021. 17. 5. 2021. Nedelja Mrs
31. 5. 2021. 18. 5. 2021. Ponedeljak Mrs
JUN
1. 6. 2021. 19. 5. 2021. Utorak Mrs
2. 6. 2021. 20. 5. 2021. Srijeda Ulje
3. 6. 2021. 21. 5. 2021. Četvrtak Mrs
4. 6. 2021. 22. 5. 2021. Petak Ulje
5. 6. 2021. 23. 5. 2021. Subota Mrs
6. 6. 2021. 24. 5. 2021. Nedelja Mrs
7. 6. 2021. 25. 5. 2021. Ponedeljak Mrs
8. 6. 2021. 26. 5. 2021. Utorak Mrs
9. 6. 2021. 27. 5. 2021. Srijeda Riba
10. 6. 2021. 28. 5. 2021. Četvrtak Mrs
11. 6. 2021. 29. 5. 2021. Petak Ulje
12. 6. 2021. 30. 5. 2021. Subota Mrs
13. 6. 2021. 31. 5. 2021. Nedelja Mrs
14. 6. 2021. 1. 6. 2021. Ponedeljak Mrs
15. 6. 2021. 2. 6. 2021. Utorak Mrs
16. 6. 2021. 3. 6. 2021. Srijeda Ulje
17. 6. 2021. 4. 6. 2021. Četvrtak Mrs
18. 6. 2021. 5. 6. 2021. Petak Ulje
19. 6. 2021. 6. 6. 2021. Subota Mrs
20. 6. 2021. 7. 6. 2021. Nedelja Mrs
21. 6. 2021. 8. 6. 2021. Ponedeljak Mrs
22. 6. 2021. 9. 6. 2021. Utorak Mrs
23. 6. 2021. 10. 6. 2021. Srijeda Mrs
24. 6. 2021. 11. 6. 2021. Četvrtak Mrs
25. 6. 2021. 12. 6. 2021. Petak Mrs
26. 6. 2021. 13. 6. 2021. Subota Mrs
27. 6. 2021. 14. 6. 2021. Nedelja Mrs
28. 6. 2021. 15. 6. 2021. Ponedeljak Riba
29. 6. 2021. 16. 6. 2021. Utorak Ulje
30. 6. 2021. 17. 6. 2021. Srijeda Voda
JUL
1. 7. 2021. 18. 6. 2021. Četvrtak Ulje
2. 7. 2021. 19. 6. 2021. Petak Ulje
3. 7. 2021. 20. 6. 2021. Subota Riba
4. 7. 2021. 21. 6. 2021. Nedelja Riba
5. 7. 2021. 22. 6. 2021. Ponedeljak Voda
6. 7. 2021. 23. 6. 2021. Utorak Ulje
7. 7. 2021. 24. 6. 2021. Srijeda Riba
8. 7. 2021. 25. 6. 2021. Četvrtak Ulje
9. 7. 2021. 26. 6. 2021. Petak Voda
10. 7. 2021. 27. 6. 2021. Subota Riba
11. 7. 2021. 28. 6. 2021. Nedelja Riba
12. 7. 2021. 29. 6. 2021. Ponedeljak Mrs
13. 7. 2021. 30. 6. 2021. Utorak Mrs
14. 7. 2021. 1. 7. 2021. Srijeda Ulje
15. 7. 2021. 2. 7. 2021. Četvrtak Mrs
16. 7. 2021. 3. 7. 2021. Petak Voda
17. 7. 2021. 4. 7. 2021. Subota Mrs
18. 7. 2021. 5. 7. 2021. Nedelja Mrs
19. 7. 2021. 6. 7. 2021. Ponedeljak Mrs
20. 7. 2021. 7. 7. 2021. Utorak Mrs
21. 7. 2021. 8. 7. 2021. Srijeda Ulje
22. 7. 2021. 9. 7. 2021. Četvrtak Mrs
23. 7. 2021. 10. 7. 2021. Petak Voda
24. 7. 2021. 11. 7. 2021. Subota Mrs
25. 7. 2021. 12. 7. 2021. Nedelja Mrs
26. 7. 2021. 13. 7. 2021. Ponedeljak Mrs
27. 7. 2021. 14. 7. 2021. Utorak Mrs
28. 7. 2021. 15. 7. 2021. Srijeda Ulje
29. 7. 2021. 16. 7. 2021. Četvrtak Mrs
30. 7. 2021. 17. 7. 2021. Petak Ulje
31. 7. 2021. 18. 7. 2021. Subota Mrs
AVGUST
1. 8. 2021. 19. 7. 2021. Nedelja Mrs
2. 8. 2021. 20. 7. 2021. Ponedeljak Mrs
3. 8. 2021. 21. 7. 2021. Utorak Mrs
4. 8. 2021. 22. 7. 2021. Srijeda Ulje
5. 8. 2021. 23. 7. 2021. Četvrtak Mrs
6. 8. 2021. 24. 7. 2021. Petak Voda
7. 8. 2021. 25. 7. 2021. Subota Mrs
8. 8. 2021. 26. 7. 2021. Nedelja Mrs
9. 8. 2021. 27. 7. 2021. Ponedeljak Mrs
10. 8. 2021. 28. 7. 2021. Utorak Mrs
11. 8. 2021. 29. 7. 2021. Srijeda Voda
12. 8. 2021. 30. 7. 2021. Četvrtak Mrs
13. 8. 2021. 31. 7. 2021. Petak Voda
14. 8. 2021. 1. 8. 2021. Subota Ulje
15. 8. 2021. 2. 8. 2021. Nedelja Ulje
16. 8. 2021. 3. 8. 2021. Ponedeljak Voda
17. 8. 2021. 4. 8. 2021. Utorak Voda
18. 8. 2021. 5. 8. 2021. Srijeda Voda
19. 8. 2021. 6. 8. 2021. Četvrtak Riba
20. 8. 2021. 7. 8. 2021. Petak Voda
21. 8. 2021. 8. 8. 2021. Subota Ulje
22. 8. 2021. 9. 8. 2021. Nedelja Ulje
23. 8. 2021. 10. 8. 2021. Ponedeljak Voda
24. 8. 2021. 11. 8. 2021. Utorak Voda
25. 8. 2021. 12. 8. 2021. Srijeda Voda
26. 8. 2021. 13. 8. 2021. Četvrtak Voda
27. 8. 2021. 14. 8. 2021. Petak Voda
28. 8. 2021. 15. 8. 2021. Subota Mrs
29. 8. 2021. 16. 8. 2021. Nedelja Mrs
30. 8. 2021. 17. 8. 2021. Ponedeljak Mrs
31. 8. 2021. 18. 8. 2021. Utorak Mrs
SEPTEMBAR
1. 9. 2021. 19. 8. 2021. Srijeda Voda
2. 9. 2021. 20. 8. 2021. Četvrtak Mrs
3. 9. 2021. 21. 8. 2021. Petak Voda
4. 9. 2021. 22. 8. 2021. Subota Mrs
5. 9. 2021. 23. 8. 2021. Nedelja Mrs
6. 9. 2021. 24. 8. 2021. Ponedeljak Mrs
7. 9. 2021. 25. 8. 2021. Utorak Mrs
8. 9. 2021. 26. 8. 2021. Srijeda Voda
9. 9. 2021. 27. 8. 2021. Četvrtak Mrs
10. 9. 2021. 28. 8. 2021. Petak Voda
11. 9. 2021. 29. 8. 2021. Subota Ulje
12. 9. 2021. 30. 8. 2021. Nedelja Mrs
13. 9. 2021. 31. 8. 2021. Ponedeljak Mrs
14. 9. 2021. 1. 9. 2021. Utorak Mrs
15. 9. 2021. 2. 9. 2021. Srijeda Voda
16. 9. 2021. 3. 9. 2021. Četvrtak Mrs
17. 9. 2021. 4. 9. 2021. Petak Voda
18. 9. 2021. 5. 9. 2021. Subota Mrs
19. 9. 2021. 6. 9. 2021. Nedelja Mrs
20. 9. 2021. 7. 9. 2021. Ponedeljak Mrs
21. 9. 2021. 8. 9. 2021. Utorak Mrs
22. 9. 2021. 9. 9. 2021. Srijeda Ulje
23. 9. 2021. 10. 9. 2021. Četvrtak Mrs
24. 9. 2021. 11. 9. 2021. Petak Voda
25. 9. 2021. 12. 9. 2021. Subota Mrs
26. 9. 2021. 13. 9. 2021. Nedelja Mrs
27. 9. 2021. 14. 9. 2021. Ponedeljak Voda
28. 9. 2021. 15. 9. 2021. Utorak Mrs
29. 9. 2021. 16. 9. 2021. Srijeda Voda
30. 9. 2021. 17. 9. 2021. Četvrtak Mrs
OKTOBAR
1. 10. 2021. 18. 9. 2021. Petak Voda
2. 10. 2021. 19. 9. 2021. Subota Mrs
3. 10. 2021. 20. 9. 2021. Nedelja Mrs
4. 10. 2021. 21. 9. 2021. Ponedeljak Mrs
5. 10. 2021. 22. 9. 2021. Utorak Mrs
6. 10. 2021. 23. 9. 2021. Srijeda Ulje
7. 10. 2021. 24. 9. 2021. Četvrtak Mrs
8. 10. 2021. 25. 9. 2021. Petak Voda
9. 10. 2021. 26. 9. 2021. Subota Mrs
10. 10. 2021. 27. 9. 2021. Nedelja Mrs
11. 10. 2021. 28. 9. 2021. Ponedeljak Mrs
12. 10. 2021. 29. 9. 2021. Utorak Mrs
13. 10. 2021. 30. 9. 2021. Srijeda Voda
14. 10. 2021. 1. 10. 2021. Četvrtak Mrs
15. 10. 2021. 2. 10. 2021. Petak Voda
16. 10. 2021. 3. 10. 2021. Subota Mrs
17. 10. 2021. 4. 10. 2021. Nedelja Mrs
18. 10. 2021. 5. 10. 2021. Ponedeljak Mrs
19. 10. 2021. 6. 10. 2021. Utorak Mrs
20. 10. 2021. 7. 10. 2021. Srijeda Voda
21. 10. 2021. 8. 10. 2021. Četvrtak Mrs
22. 10. 2021. 9. 10. 2021. Petak Ulje
23. 10. 2021. 10. 10. 2021. Subota Mrs
24. 10. 2021. 11. 10. 2021. Nedelja Mrs
25. 10. 2021. 12. 10. 2021. Ponedeljak Mrs
26. 10. 2021. 13. 10. 2021. Utorak Mrs
27. 10. 2021. 14. 10. 2021. Srijeda Riba
28. 10. 2021. 15. 10. 2021. Četvrtak Mrs
29. 10. 2021. 16. 10. 2021. Petak Voda
30. 10. 2021. 17. 10. 2021. Subota Mrs
31. 10. 2021. 18. 10. 2021. Nedelja Mrs
NOVEMBAR
1. 11. 2021. 19. 10. 2021. Ponedeljak Mrs
2. 11. 2021. 20. 10. 2021. Utorak Mrs
3. 11. 2021. 21. 10. 2021. Srijeda Ulje
4. 11. 2021. 22. 10. 2021. Četvrtak Mrs
5. 11. 2021. 23. 10. 2021. Petak Ulje
6. 11. 2021. 24. 10. 2021. Subota Mrs
7. 11. 2021. 25. 10. 2021. Nedelja Mrs
8. 11. 2021. 26. 10. 2021. Ponedeljak Mrs
9. 11. 2021. 27. 10. 2021. Utorak Mrs
10. 11. 2021. 28. 10. 2021. Srijeda Ulje
11. 11. 2021. 29. 10. 2021. Četvrtak Mrs
12. 11. 2021. 30. 10. 2021. Petak Ulje
13. 11. 2021. 31. 10. 2021. Subota Mrs
14. 11. 2021. 1. 11. 2021. Nedelja Mrs
15. 11. 2021. 2. 11. 2021. Ponedeljak Mrs
16. 11. 2021. 3. 11. 2021. Utorak Mrs
17. 11. 2021. 4. 11. 2021. Srijeda Voda
18. 11. 2021. 5. 11. 2021. Četvrtak Mrs
19. 11. 2021. 6. 11. 2021. Petak Voda
20. 11. 2021. 7. 11. 2021. Subota Mrs
21. 11. 2021. 8. 11. 2021. Nedelja Mrs
22. 11. 2021. 9. 11. 2021. Ponedeljak Mrs
23. 11. 2021. 10. 11. 2021. Utorak Mrs
24. 11. 2021. 11. 11. 2021. Srijeda Ulje
25. 11. 2021. 12. 11. 2021. Četvrtak Mrs
26. 11. 2021. 13. 11. 2021. Petak Ulje
27. 11. 2021. 14. 11. 2021. Subota Mrs
28. 11. 2021. 15. 11. 2021. Nedelja Riba
29. 11. 2021. 16. 11. 2021. Ponedeljak Ulje
30. 11. 2021. 17. 11. 2021. Utorak Ulje
DECEMBAR
1. 12. 2021. 18. 11. 2021. Srijeda Voda
2. 12. 2021. 19. 11. 2021. Četvrtak Ulje
3. 12. 2021. 20. 11. 2021. Petak Voda
4. 12. 2021. 21. 11. 2021. Subota Riba
5. 12. 2021. 22. 11. 2021. Nedelja Riba
6. 12. 2021. 23. 11. 2021. Ponedeljak Voda
7. 12. 2021. 24. 11. 2021. Utorak Ulje
8. 12. 2021. 25. 11. 2021. Srijeda Ulje
9. 12. 2021. 26. 11. 2021. Četvrtak Ulje
10. 12. 2021. 27. 11. 2021. Petak Voda
11. 12. 2021. 28. 11. 2021. Subota Riba
12. 12. 2021. 29. 11. 2021. Nedelja Riba
13. 12. 2021. 30. 11. 2021. Ponedeljak Ulje
14. 12. 2021. 1. 12. 2021. Utorak Ulje
15. 12. 2021. 2. 12. 2021. Srijeda Ulje
16. 12. 2021. 3. 12. 2021. Četvrtak Ulje
17. 12. 2021. 4. 12. 2021. Petak Ulje
18. 12. 2021. 5. 12. 2021. Subota Riba
19. 12. 2021. 6. 12. 2021. Nedelja Riba
20. 12. 2021. 7. 12. 2021. Ponedeljak Voda
21. 12. 2021. 8. 12. 2021. Utorak Ulje
22. 12. 2021. 9. 12. 2021. Srijeda Ulje
23. 12. 2021. 10. 12. 2021. Četvrtak Ulje
24. 12. 2021. 11. 12. 2021. Petak Voda
25. 12. 2021. 12. 12. 2021. Subota Riba
26. 12. 2021. 13. 12. 2021. Nedelja Riba
27. 12. 2021. 14. 12. 2021. Ponedeljak Voda
28. 12. 2021. 15. 12. 2021. Utorak Ulje
29. 12. 2021. 16. 12. 2021. Srijeda Voda
30. 12. 2021. 17. 12. 2021. Četvrtak Ulje
31. 12. 2021. 18. 12. 2021. Petak Voda
Izvor: Portal Svetosavlje