Mladi Nikšića

Dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću Goran Barović najavio je da je u toku potpisivanje ugovora o praktičnoj nastavi sa oko 50 institucija u Crnoj Gori u kojima će studenti moći da svoja teorijska znanja, stečena tokom nastavnog procesa, prevedu u praksu, prenosi Antena M.

“Ovakvim načinom rada će po završetku studija biti znatno spremniji i sposobniji da sve ono što su naučili tokom studiranja, lakše i brže implementiraju u nastavni proces ili neki drugi vid aktivnosti za koji se opredijele”, kazao je Barović za portal Univerziteta Crne Gore.

On je rekao da Filozofski fakultet primarno školuje nastavni kadar za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a praktičnu nastavu u okviru metodičkih disciplina provodi u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

“Otvarajući studijske programe za pedagogiju i psihologiju broj institucija gdje naši studenti obavljaju praktičnu nastavu se znatno proširio na bolnice, specijalizovane ustanove, ustanove za djecu sa specijalnim potrebama, domove starih i slično”, rekao je Barović.

Prema njegovim riječima, implementacijom novog plana i programa studija, koji se realizuje od ove akademske godine, značajno će se i kvalitativno i kvantitativno povećati nivo znanja studenata.

On je naglasio da Filozofski fakultet najveći dio svojih aktivnosti realizuje u zgradi koju dijeli sa Filološkim fakultetom i ima optimalne uslove za realizaciju nastavnog procesa.

“Uslovi uvijek mogu biti bolji i kvalitetniji. Za poboljšanje uslova, značajno bi pomoglo otvaranje dodatnih „računarskih“ učionica sa odgovarajućom internet konekcijom, ali i određenim softverskim paketima. Kvalitetan hardver uz odgovarajući softver otvara dodatne mogućnosti učenja na svim nivoima”, rekao je Barović.

On je kazao da važan segment predstavljaju dostupnost relevantnim međunarodnim bazama podataka koju bi trebalo značajno proširiti u narednom periodu.

“Nedostatak koji je evidentan u posljednjih nekoliko godina je fiskulturna sala koju bi trebalo sanirati kako bi i dio nastavnog procesa vezanog za taj prostor bio podignut na najviši nivo”, rekao je Barović.