Mladi NK

 

Svi naši sugrađani koji smatraju da su svjedočili nekom vidu korupcije, to mogu anonimno prijaviti putem linka (http://www.defendologijamne.com/prijavi-korupciju/) koji je razvila NVO Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka straživanja Crne Gore “Defendologija”.

To je saopšteno na tribini koju je ta NVO organizovala u prostorijama Tehnopolisa u Nikšiću.
„Razvili smo link, koji je u potpunosti anoniman, tako da svi mogu da prijeve ono što prepoznaju kao korupciju, jer nema pogrešne prijave, jer svi imamo različite percepcije i sve se može smatrati pod korupcijom. Naša ciljna grupa su mladi, jer mladi su ti koji mogu mnogo da učine. Sve naše percepcije su vezane za mlade“, kazala je koordinatorka u NVO “Defendologija” Jelena Milić.
Predsjednik Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević kazao je da je i te kako moguće boriti se sa korupcijom. 


„Ovim projektom treba da pokažemo da je borba protiv korupcije moguća i da treba razvijati svijest građana, pogotovo u tranzicionim društvima, gdje postoji javni diskurs da je borba protiv korupcije nemoguća, da to postoji svuda u svijetu, da to postoji od davnina, da je dio kulture ili tradicije ili mentaliteta. Mi smo to demantovali našim radionicama, gdje smo pokazali da postoje savršene prakse u svijetu, koje pokazuju da je borba protiv korupcije ipak moguća“, kazao je on.
Kako je saopšteno na tribini, mladi su bili posebno zainteresovani za učešće u radionicama.
Sociolog Tamara Miljanić podsjetila je na ranije rezultate istraživanja istraživanja o percepciji korupcije, koje je pokazalo da najveći broj ispitanika smatra da je korupcija prisutna u velikoj mjeri (77.6%).
“Veća percepcija korupcije zabilježena je kod obrazovanijih ispitanika. Prema mišljenju ispitanika, sigurno ćete doći do željenog rezultata ako imate jake partijske veze (59,9%) ili „tradicionalnim“ davanjem mita (53,6%)”, navodi Miljanić u istraživanju.
Istraživanje je rađeno u aprilu i maju na uzorku od 250 ispitanika opštine Nikšić.


Projekat “Korupciju na nultu opciju” realizuju Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja “Defendologija” i NVO “Centar za političku edukaciju”, a podržan je kroz program “Smjestimo korupciju u muzej” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje CGO, u saradnji sa NVO CEMI, BONUM, NVO UL Info, NVO ZA druga, a finansira ga Evropska unija.