Ministarstvo kulture poziva zainteresovane aktere iz oblasti kulture i kulturne baštine da se u periodu od 25. do 30. septembra tekuće godine uključe u obilježavanje međunarodne inicijative Dani evropske baštine, pokrenute kroz saradnju Evropske komisije i Savjeta Evrope, a u cilju približavanja kulturne baštine široj javnosti.

Manifestacija koju 50 zemalja potpisnica Evropske konvencije o kulturi tradicionalno obilježava svakog septembra bazirana je na organizovanju događaja na lokalnom i nacionalnom nivou, a u odnosu na jedinstvenu temu, koja se bira na evropskom nivou.
Ovogodišnja tema Dana evropske baštine je „Kulturna i prirodna baština”, a program obilježavanja manifestacija potrebno je dostaviti na mejl adresu jelena.zaric@mku.gov.me najkasnije do 15. juna.

Brošura Dana evropske baštine, u kojoj je naveden prijedlog 101 ideje za obilježavanje ovogodišnje manifestacije, nalazi se na linku u nastavku:
http://europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/EHD%20101%20ideas%20English.pdf

Priručnik „Oživljavanje prirode i baštine: Kako razviti interpretativan pristup za Dane evropske baštine 2017” nalazi se na sljedećem linku:
http://europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/2017_Bringing%20%E2%80%98Heritage%20and%20Nature%E2%80%99%20to%20life%281%29.pdf