Ministarstvo fiansija

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je zainteresovanu javnost da se u narednih deset dana uključi u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore do 2024. godine.

Ministarstvo je pozvalo organizacije, udruženja i građane da inicijative, predloge, sugestije i komentare dostave na adresu tog Vladinog resora, ili na mejl aleksandar.bozovic@mif.gov.me, u formi koja je sastavni dio poziva objavljenog na sajtu.

Konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Predloga fiskalne strategije trajaće do 23. aprila.

„Cilj poziva je da se zainteresovana javnost po prvi put uključi u kreiranje ekonomske i razvojne politike Vlade, kroz predlaganje strukturnih reformi, mjera i projekata, čijom realizacijom će se obezbijediti konsolidacija javnih finansija, ojačati makroekonomska stabilnost, unaprijediti konkurentnost zemlje i poboljšati životni standard svih građana“, rekli su iz Ministarstva.

Fiskalnom strategijom Vlada će predstaviti ekonomsku i razvojnu politiku koju će sprovoditi u periodu trajanja mandata.

Cilj je da se, uz pametan, održiv i inkluzivan rast, unaprijedi ukupno društveno – ekonomsko stanje u Crnoj Gori.

„Uz uvažavanje principa na kojima se temelji rad Vlade, a polazeći od izazova koji stoje pred Crnom Gorom na putu održivog rasta i prosperiteta, odnosno naslijeđenih i aktuelnih problema razvoja crnogorske ekonomije, u dokumentu će se predstaviti mjere ekonomske i razvojne politike koje će biti usmjerene na jačanje makroekonomske stabilnosti, konsolidaciju javnih finansija i povećanje stabilnosti finansijskog sektora“, kazali su iz Ministarstva.

Podrška jačanju makroekonomske stabilnosti su i mjere ekonomske politike koje su usmjerene u pravcu rješavanja strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanja ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok.

„Pored evidentnih problema sa kojima se suočava ekonomija Crne Gore, a koji su posljedica vođenja ekonomske i razvojne politike u prethodnom periodu, poseban izazov predstavljaju problemi izazvani pandemijom koronavirusa. S tim u vezi, preispitaće se ranije utvrđene mjere razvojne i ekonomske politike i utvrditi nove, što će, očekivano, imati uticaj na vođenje javnih politika i, s tim u vezi, budžetske politike“, zaključili su iz Ministarstva.