saradnja sa kccg

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore zajedno sa Kliničkim centrom Crne Gore poziva sve zainteresovane građane sa dijagnostifikovanim dijabetesom tipa 2 i dijabetičkom retinopatijom da provjere kvalifikovanost za studiju u naučnoistraživačkom međunarodnom projektu.

“Građani koji se kvalifikuju, u toku studije će dobiti detaljne kontrolne oftalmološke i neuropsihološke testove“, kazala je prof. dr Nataša Popović, sa Medicinskog fakulteta UCG, rukovodilac ovog projekta.
Ona je i adresa na koju se svi zainteresovani građani koji ispunjavaju uslove mogu obratiti za učešće u projektu, putem mejla projekat.recognised@ucg.ac.me
Riječ je o istraživanju u okviru projekta programa Horizont 2020, pod nazivom “Retinalna i kognitivna disfunkcija u dijabetesu tipa 2: Otkrivanje zajedničkih signalnih puteva i identifikacija pacijenata sa rizikom za razvoj demencije” – RECOGNISED”.
“Projekat je počeo sa realizacijom 1. januara prošle godine i trajaće do 31. decembra 2023 godine. Cilj ovog projekta je da prouči praktičnu vrijednost pregleda očnog dna u identifikaciji pacijenata koji su već oboleli od dijabetesa tipa 2, a koji imaju povećan rizik za razvoj kognitivnog oštećenja i demencije. Osobe sa kognitivnim oštećenjem imaju povećan rizik da naprave grešku pri uzimanju terapije, što na kraju dovodi do povećanja broja ozbiljnih komplikacija povezanih sa dijabetesom. Iz tog razloga je izuzetno je važno da se ovakve osobe na vrijeme prepoznaju i da im se pruži adekvatna pomoć i nega“, objasnila je Popović.
Rukovodeća ustanova na ovom projektu je Vall d’Hebron Hospital Universitari iz Barselone u Španiji. U kliničkom dijelu projekta učestvuje 11 kliničkih centara iz sedam država Evrope. Evropska komisija je za cijeli projekat RECOGNISED dodijelila finansiranje u vrijednosti od skoro šest miliona eura.
“Važnost ovog projekta za Univerzitet Crne Gore se ogleda u činjenici da je ovo je prvi Horizont 2020 projekat za Medicinski faklutet, a drugi za Klinički centar Crne Gore. Naši stručnjaci i specijalisti oftalmologije, neurologije i endokrinologije će kroz projektne aktivnosti dobiti priliku da sarađuju i razmenjuju znanja i iskustva sa vodećim svjetskim stručnjacima iz ovih oblasti. Naši stručnjaci će učestvovati u formiranju najnovijih standrada za dijagnostiku i liječenje komplikacija dijabetesa. Ovo će u velikoj mjeri, u pozitivnom smislu, uticati na kvalitet zdravstvene zaštite građana, kao i na edukaciju studenata medicine koja se odvija kako na Medicinskom fakultetu, tako i u Kliničkom centru Crne Gore“, saopštila je Popović.
Izvor: UCG
Link na zvanični web sajt studije: https://www.recognised.eu/home