Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić raspisuje oglas za honorarno angažovanje psihologa – psihoterapeuta (1 izvršilac, 5 mjeseca) za rad na projektu „Psihološko savjetovalište“.

Opis posla: održavanje individualnih razgovora sa korisnicima.
Trajanje projektnih aktivnosti je pet mjeseci.
Poželjno je najmanje tri godine radnog iskustva i iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom.
Zainteresovani mogu poslati biografiju na e-mail adresu: umhnk@t-com.me
Oglas traje petnaest dana od dana objavljivanja. (Objavljeno 23. januar 2016).