Prva srednja stručna škola u Nikšiću potražuje pomoćnika direktora na određeno vrijeme, objavljeno je na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ima sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacije, položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licenca), pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja, da je državljanin Crne Gore i da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Pomoćnik/ca direktora/ce bira se na period od četiri godine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokumentima trebalo bi posalati na adresu: JU Prva srednja stručna škola Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.83.

Za više informacija možete kontaktirati poslodavca na broju telefona: 020/441-306