Kompaniji “Uniprom Metali” Nikšić potreban rukovalac utovarne lopate. Za ovo radno mjesto možete konkurisati ako posjedujete diplomu “Rukovalac rudarskih teških vozila – III stepen”. Oglas je otvoren do petog marta. Prijaviti se možete na broj telefona 040/213-503