Mladi Nikšića

Osnovna škola “Braća Ribar” objavila je oglas za upražnjeno radno mjesto na poziciji profesora engleskog jezika.

Posao se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.
Provjeru radnih vještina vrši poslodavac a uslov na konkursu je da kandidat ima crnogorsko državljanstvo kao i licencu za rad.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona na broj: 040/231-506