posao niksic

“Lob Company DOO” Nikšić raspisala je konkurs za pomoćnik/ca operatera/ke na računaru.
Oglas je objavljen 10.06.2020. godine. Rok za prijavu na konkurs je 5 dana.

Naziv zanimanja: SŠS-IV
Broj izvršilaca: dva
Bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme.
Trajanje radnog odnosa: 4 mjeseca
Mjesečna zarada: 222,00€
Provjeru vrši poslodavac.
Kontakt telefon poslodavca: 069/236/055