Trivit CG raspisao je oglas za pomoćnog pekara. Radnik je potreban za puno radno vrijeme, na određeni period.

Uslovi:
– sa radnim iskustvom
– od 35 do 50 godina starosti.

Rad će biti organizovan u dvije smjene. Ishrana i prevoz nijesu obezbijeđeni.

Zainteresovani mogu kontaktirati poslodavca na broj: 069/219/794.