Site icon Mladi Nikšića

Potreban/na organizator/ka protokola

oglas
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspisuje konkurs za organizatora/ku protokola. Konkurs je raspisan 30. juna i traje pet dana. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme. Naziv zanimanja je VSS.
Uslovi:
Visoko obrazovanje, kvalifikacija obima 240 ili 180+60 (ECVET) kredita, društveni fakultet, ( program u trajanju od 4 ili 3+1 godine), pripravniči staž (radno iskustvo) – 9 mjeseci.
Adresa: Vuka Karadžića 2.
Kontakt telefon poslodavca: 040/204-252
Exit mobile version