Site icon Mladi Nikšića

Potreban/na nastavnik/ca

Filozofski fakultet

Univezitet Crne Gore – Filozofski fakultet Nikšić raspisuje konkurs za nastavnika/cu

Konkurs je raspisan 29. januara i traje 15 dana. Dužina zaposlenja je na određeno vrijeme.
Naziv zanimanja je doktor nauka.
Napomena:
Uslovi: Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja Savjeta za visoko obrazovanje, broj 631-3/2019-3 od 16. aprila 2019. godine (objavljenim na sajtu Savjeta za visoko obrazovanje 10.06.2019. godine).
Konkurs se odnosi na oblasti: Opšta pedagogija i Opšte pedagoške oblasti u predškolstvu, na Filozofskom fakultetu – jedan izvršilac; -oblast Fizička geografija, na Filozofskom fakultetu – jedan izvršilac.
Adresa: Danila Bojovića bb
Kontakt telefon poslodavca: 020/414-27
Exit mobile version