Kompanija “Kosanović – Omorika” d.o.o., koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i opremanjem objekata, raspisuje oglas za poziciju projektant. 

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslovi: imaju kvalifikaciju inženjera drvoprerade, arhitekture ili mašinstva, posjeduju vozačku dozvolu B kategorije i poznavaju engleski jezik. Posao uključuje projektovanje enterijera.

Konkurs je otvoren do drugog marta 2017. godine.

Kontaktni broj za prijavljivanje i dodatne informacije: 068/356430.