Posao

U JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć (HMP) u Nikšiću potreban doktor/ica medicine. Rok za prijavu je otvoren osam dana.

Da biste aplicirali za ovo radno mjesto potrebno je da imate položen stručni-pripravnički ispit. Provjera radnih sposobnosti nije predviđena. Potrebno je dostaviti licencu ljekarske komore Crne Gore, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se nalazite na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i kopiju lične karte.
Kontakt podaci poslodavca:
Telefon: 020/226-081
Fax: 020/226-082