JZU Opšta bolnica Nikšić raspisuje oglas za jedno radno mjesto diplomiranog farmaceuta/kinje.
Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su: Završen farmaceutski fakultet, Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; položen stručni ispit; radno iskustvo – pet godina radnog iskustva u struci.
Kandidati su uz molbu dužni da prilože dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, kopiju biometrijske lične karte, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje.
Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj kopiji.
Rok za prijavu je do 16. februara putem telefona: 040/231-111 ili faksa: 083231-215.
Dodatne informacije možete naći na sajtu Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzcg.me/poslovi/27168360/