Site icon Mladi Nikšića

Pošta podnijela krivične prijave zbog štete od 83.500 eura

Izvršni direktor Pošte Crne Gore Dragan Tufegdžić podnio je krivičnu prijavu više protiv pravnih lica zbog sumnje da su kompanije i odgovorna lica u njima u kontinuitetu od 2017. godine zloupotrebljavali svoj položaj i protivpravno pribavljali materijalnu korist tako što su u produženom trajanju refundirali naknade zarada od JU Centar za socijalni rad, i na taj način oštetili Poštu Crne Gore za više od 83.000 eura.
“Izvršni direktor Pošte Crne Gore Dragan Tufegdžić podnio je krivičnu prijavu protiv pravnih lica ,,Dekra privremeno zapošljavanje”, ,,Pro-log CG” DOO Podgorica, kao i protiv odgovornih lica iz upravljačkih struktura navedenih preduzeća i odgovornog lica u DOO ,,Demano” Privremeno ustupanje zaposlenih Podgorica, kao i protiv NN lica iz Pošte Crne Gore koje je eventualno bilo upoznato sa kršenjem procedura i zakona kada je riječ o navedenim kompanijama”, navodi se u saopštenju Pošte Crne Gore.
Naime, kako su istakli, postoji osnovana sumnja da su navedene kompanije i odgovorna lica u njima u kontinuitetu od 2017. godine zloupotrebljavali svoj položaj i protivpravno pribavljali materijalnu korist na način što su, kako pojašnjavaju, u produženom trajanju refundirali naknade zarada od JU Centar za socijalni rad, pritom ne obavještavajući Poštu o izvršenim refundacijama, “a sve sa ciljem da pribave novčana sredstva koja im je Pošta uplaćivala na ime neto zarada koje se odnose na ustupljene radnike za vrijeme privremene spriječenosti za rad”.
“Na ovaj način Pošta Crne Gore je oštećena za 83.583,04 eura, a uzimajući u obzir da je Pošta jednočlano akcionarsko društvo u stoprocentnom vlasništvu države i da je Vlada osnivač društva, jasno je da je šteta direktno nanijeta i Vladi, odnosno državi Crnoj Gori”, istakli su u saopštenju.
Iz Pošte su naveli da primjećuju da bivši menadžment nije, kako kažu, pokazao spremnost ili sposobnost da se bori protiv ovakvih zloupotreba, ali, naglašavaju, novo rukovodstvo neće dozvoliti i “otkrivaće sva eventualna činjenja ili nečinjenja na štetu imovine Kompanije, odnosno državne imovine”.
“Odmah nakon prikupljanja neophodnih informacija, podnijeta je krivična prijava protiv navedenih lica i vjerujemo da će organi sudske vlasti utvrditi eventualnu odgovornost svih lica, kako eksternih u vidu pomenutih agencija za ustupanje radnika, tako i onih eventualno odgovornih lica koji su ispred Pošte Crne Gore godinama održavali saradnju sa pomenutim agencijama i svojim neprofesionalizmom dozvolili višegodišnje otuđivanje imovine Kompanije”, zaključuju u saopštenju.

Exit mobile version