pošta

Pošta Crne Gore je za devet mjeseci ostvarila dobit od 733,21 hiljadu eura, pokazuje finansijski izvještaj tog preduzeća.

U izvještaju, koji je danas usvojio Odbor direktora kompanije, navodi se da je rezultat poslovanja za period od januara do oktobra najbolji u prethodnih pet godina i jedan od najboljih poslovnih rezultata koji je Pošta Crne Gore do sada ostvarila.

„Ukupni prihodi Pošte Crne Gore za devet mjeseci bilježe rast od 21,4 odsto u odnosu na devet mjeseci prošle godine i iznose 15,03 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Najznačajnije učešće u prihodima imaju oni od prodaje usluga i veći su 25,5 odsto u odnosu na isti izvještajni period prošle godine i iznose 14,32 miliona EUR.

„U okviru prihoda od prodaje usluga najveći rast ostvaruju prihodi od usluga express i kurirskih pošiljki, što je povećanje 78,3 odsto, i prihodi od usluga novčanog poslovanja, što je veće 35 odsto u odnosu na isti izvještajni period prošle godine“, rekli su iz Pošte.

Došlo je do, kako se navodi, rasta prihoda poštanskih usluga u međunarodnom saobraćaju, jer su pomenute usluge u periodu trajanja pandemije koronavirusa bilježile konstantan pad.

„Povećanje svih cijena na globalnom tržištu uslovilo je i rast troškova u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Ukupni troškovi su povećani 16,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu i iznose 14,3 miliona EUR“, kazali su iz Pošte.

Tokom sjednice Odbora konstatovano je da dobit od 733 hiljade EUR ima posebnu vrijednost s obzirom na činjenicu da su u maju povećane zarade zaposlenima, što obuhvata izvještajni period, a nakon toga i u oktobru. Takođe, dobit je ostvarena u vremenu rasta gotovo svih cijena na tržištu, što je značajno uvećalo troškove.

„Izvještajni period nije obuhvatio četvrti kvartal ove godine u kome su povećane zarade svim zaposlenima za 100 EUR neto, te je sasvim izvjesno da će do kraja godine doći do povećanja rashodne strane na ime zarada, odnosno do značajnijeg smanjenja dobiti“, navodi se u saopštenju.

Članovi Odbora direktora i menadžment Pošte Crne Gore smatraju da je ostvarena dobit, prije svega, posljedica postignutog nivoa zajedničkog i predanog rada velikog dijela zaposlenih. Činjenica da većina zaposlenih dijeli viziju razvoja kompanije i da je fokusirana na ostvarenje rezultata i poštovanje zajedničkih vrijednosti, što je jedan od najznačajnijih uspjeha menadžmenta.

„Tokom ove godine je, zahvaljujući profesionalnom i predanom odnosu menadžmenta, ostvareno pravo na neto trošak univerzalnog servisa za prošlu godinu u iznosu od 344 hiljada EUR. Pravo na neto nadoknadu troška univerzalnog servisa, koje Pošta Crne Gore, prema Zakonu o poštanskim uslugama, ima od 2011. godine, ostvareno je samo tri godine“, precizirali su iz Pošte.

Devetomjesečni poslovni rezultat, kako smatraju, otvara prostor optimističkim projekcijama kada je riječ o budućem poslovanju Pošte Crne Gore, posebno imajući u vidu da je usvojen novi cjenovnik univerzalnih poštanskih usluga koji će biti u primjeni od 1. januara naredne godine, što će, očekuju u Pošti, doprinijeti rastu prihoda u narednoj godini.

Na danas održanoj sjednici Odbora direktora posebno je naglašeno da je jedan od ključnih razvojnih projekata Pošte Crne Gore izgradnja novog poštansko-logističkog centra. Odbor direktora, na predlog menadžmenta, je ranije ove godine Vladi uputio inicijativu za stvaranje pretpostavki za izgradnju poštansko-logističkog centra u Podgorici.

Ovaj infrastrukturni poduhvat je nužan preduslov za razvoj poštanskih usluga i poboljšanje kvaliteta posebno komercijalnih servisa.

U ovom smislu, istaknuto je da je Pošta u prethodnom periodu investirala u tehnološku opremu, modernizaciju i proširenje kapaciteta, kako bi se postiglo optimalno korišćenje resursa i podizanje kapaciteta komercijalne djelatnosti kompanije.

Odbor direktora je dao punu podršku izvršnom direktoru da nastavi sa aktivnostima koje su započete u skladu sa strateškim odlukama koje je Odbor usvojio i koje očigledno daju očekivane rezultate.

„Izvršni direktor se zahvalio Odboru direktora na datoj podršci rekavši da su ostvareni rezultati plod zajedničkog truda svih zaposlenih u Pošti Crne Gore na čelu sa Odborom direktora, izvršnim direktorom i pomoćničkim timom“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je zaključeno da su dobar poslovni rezultat, dobar menadžment ljudskim resursima, izmjene cjenovnika koje će svoje efekte imati u narednoj godini, pokrenuti razvojni projekti, garant pozitivnog i uspješnog poslovanja Pošte Crne Gore u narednom periodu.