Montenegro Airlines, prizemljen

MA se nalazi u prilično otežanoj situaciji. Državna avio komanija nije imala uplate iz državnog budžeta nakon 31. avgusta, nije još isplatila oktobarske plate, a ima i zaostale obaveze za najam aviona, motora i dug dobavljačima.

Primjena lex specialisa je zaustavljena, a u kompaniji ocjenjuju da ne mogu da prežive, bez nastavka primjena zakona i pomoći zbog korona krize.
Gubitak kompanije iznosi oko 100 miliona eura, a država je godinama pomagala opstanak. Ove godine u julu dobili su državnu pomoć od 10 miliona i u avgustu još 25 miliona.
Nakon toga stopirana je primjena posebnog zakona, prema kojem je Vlada odlučila, a odobrila tadašnja skupštinska vladajuća većina da avio-kompanija dobije 155 miliona, jer je Agencija zaštitu konkurencije utvrdila da se radi o državnoj pomoći i da se mora ispitati da li je lex specialis usklađen sa Zakonom o dodjeli državne pomoći.
“Finansiranje nacionalnog avio-prevoznika nije riješeno. Do sada nijesmo dobili pomoć za prevazilaženje krize izazvane pandemijom koronavirusa, uz dodatni problem, da se nakon mišljenja AZK zastalo sa primjenom zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj MA. Ovim razvojem situacije, mogućnosti daljeg finansiranja i poslovanja su postale upitne. Nakon redukcije saobraćaja, sveli smo operativne troškove na mimimum, čuvajući letačke resurse, a ipak pazeći da se očuva društvena funkcija preduzeća i Crna Gora ostane avio povezana sa regionom i Zapadnom Evropom. Međutim, od početka zimskog reda letjenja, kriza se značajno pojačala, inače mali prihodi su dodatno redukovani. Do danas, nijesmo uspjeli da isplatimo platu za oktobar i imamo zaostalih obaveza za najam aviona, motora, dug prema dobavljačima. Sa naše strane, činimo koliko možemo da suzbijemo rashode, ali na žalost pad prihoda i pad rashoda ne idu proporcionalno. U navedenim okolnostima bez pomoći države, ne postoji način da održimo poslovanje, čak ni na kraći rok. Ako Lufthansa traži i dobija pomoć, onda je suvišno i pojašnjavati da li je pomoć potrebna nama. Nakon 31. avgusta ove godine nijesmo imali uplate iz budžeta”, odgovorili su iz MA.
Iz MA dodaju da će, bez novčanih sredstava namijenjenih za pomoć, biti primorani da prizeme avione.
“U tom slučaju avio-saobraćaj ka i iz Crne Gore se ne bi uspostavio u kratkom roku od drugih avio-prevoznika, koji bi bili u poziciji da uvećaju cijene karata i lete isključivo prema sopstvenim interesima. Najbolji primjer za navedeno je Slovenija čija je Vlada, nakon nestanka nacionalnog prevoznika, prisiljena da daje milione eura tuđim kompanijama da lete tek poneki let. Male zemlje moraju finansirati avijaciju, jer bez vazdušnih veza ni jedna država ne može. Ostajemo samo na izboru, da li ćemo finansirati svoju ili tuđe kompanije” dodaju iz Montenegro Airlines-a.
Ukazuju i na to da međunarodni stručnjaci smatraju da je ovo najveća kriza u avio-saobraćaju u dužem periodu i da će posljedice biti dugoročno teške.
“MA trenutno saobraća flotom od četiri aviona. Mišljenja smo da najprije moramo riješiti pitanje primjene lex specialisa koji je na snazi, ali se ne primjenjuje. Taj zakon sudbinski određuje MA. Nakon odgovora na ovo pitanje, trebamo dalje zajednički raditi na konsolidaciji kompanije i u novim okolnostima, koje korona kriza diktira, odrediti njenu buduću ulogu. Naše je ubjeđenje da MA treba Crnoj Gori, ali i da Crna Gora treba njemu”, kazali su iz državne kompanije.
U budućem periodu spremaju procedure, koje treba da odobri Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), a odnose se na budući prevoz vakcina za suzbijanje pandemije COVID-19.
“U iščekivanju vijesti da je počela sa primjenom funkcionalna vakcina za zaštitu stanovništva od korona infekcije, spremamo se za društveni zadatak brzog prevoza vakcine u našu zemlju sa bilo koje evropske destinacije. Privodimo kraju pripreme internih i eksternih procedura, koje će biti odobrene od ACV. Bez obzira na zahtjevnost prevoza buduće vakcine, bićemo potpuno obučeni, opremljeni i spremni da po nalogu taj zadatak izvršimo… Kada za to dođe vrijeme, nacionalni prevoznik će biti spreman da se svim kapacitetom stavi u službu doprinosa zaštiti zdravlja naših građana”, zaključuju iz MA.
Izvor: Vijesti