Molson Coors raspisuje konkurs za program za visokoškolce koji je namijenjen diplomcima prehrambene tehnologije i sličnih oblasti. Program će trajati 18 mjeseci, a odvijaće se u Pivari Trebjesa u Nikšiću.

Aplikanti moraju imati diplomu prehrambene tehnologije ili slične oblasti, koju su stekli u protekle dvije godine. Prijaviti se mogu i oni koji planiraju okončati svoje studije u avgustu. Zainteresovani moraju poznavati crnogorski i engleski jezik, dok je znanje dodatnog evropskog jezika poželjno. Putovanja i relokacije su moguće na ovoj poziciji, te je bitno da su aplikanti na to spremni. Idealan kandidat je neko ko ima radno iskustvo ili je uključen u studentske aktivnosti, ima liderske sposobnosti, dobre komunikativne vještine i lako se prilagođava novim sredinama.

Izabrani izvršilac će početi sa radom u septembru 2017. godine u Nikšiću. On/a će imati priliku da radi sa vrhunskim mentorima, spozna proces pravljenja i pakovanja piva, logistike, planiranja i slično.

Da bi se prijavili, potrebno je popuniti prijavni formular i dostaviti biografiju.

Rok za prijavu je 20. februar.

Više informacija na linku:  https://rsme-external-molsoncoors.icims.com/jobs/intro?hashed=-435805984